Profetie in de Bijbel

Profetie

Eeuwig oordeel voor zonde tegen de Geest

Markus 3:28-29 | Webmaster3 | ingevoerd: 26-12-2017 | gewijzigd: 26-12-2017
Profeet: Jezus | Geadresseerde: schriftgeleerden
Trefwoorden: Jezus, zonden, Heilige Geest

Samenvatting

Wie de Heilige Geest lastert, wacht het eeuwige oordeel.

Bijbeltekst

28 Voorwaar, Ik zeg u dat alle zonden de mensenkinderen vergeven zullen worden, en de lasteringen die zij ook maar uitgesproken zullen hebben;
29 maar wie gelasterd zal hebben tegen de Heilige Geest, die heeft geen vergeving in eeuwigheid, maar is schuldig en verdient het eeuwige oordeel.

Uitleg

In een discussie met schriftgeleerden doet Jezus deze opmerkelijke uitspraak, waaruit we opmaken dat alle zonden vergeven kunnen worden, behalve het lasteren van de Heilige Geest. Wat wordt met dat lasteren bedoeld? Daarvoor kunnen we het beste naar Mattheus 12:24-21 gaan, waarin dezelfde geschiedenis uitgebreider beschreven wordt. Daar lezen we dat Jezus praat met mensen die Jezus als Messias verwerpen en hem juist als dienaar van de duivel beschouwen. Voor hen is er geen vergeving van zonden. Dat is logisch, want alleen het bloed van Christus reinigt ons van alle zonden, lezen we in 1 Johannes 1:7. Wie Jezus als Verlosser verwerpt kan, niet gered worden.

Wat gebeurt er met mensen die deze zonde begaan hebben? Ze verdienen het eeuwige oordeel, lezen we in vers 29.

Vervuld: nee

Mensen die Jezus verworpen hebben, zijn nog niet gestraft.

Opmerkingen

Uitleg over de onvergeeflijke zonde staat op de site van de Visie.