Profetie in de Bijbel

Profetie

Niet bij iedereen valt het Woord in goede aarde

Markus 4:1-20 | Webmaster3 | ingevoerd: 12-01-2018 | gewijzigd: 14-01-2018
Profeet: Jezus | Geadresseerde: joden
Trefwoorden: zaaier, evangelie, Jezus

Samenvatting

Jezus profeteert dat het Woord niet door iedereen aangenomen wordt.

Bijbeltekst

1 En Hij begon weer onderwijs te geven bij de zee; en er verzamelde zich een grote menigte bij Hem, zodat Hij in een schip ging zitten, op zee; en heel de menigte was op het land aan de zee.
2 En Hij onderwees hun veel dingen door gelijkenissen en zei in Zijn onderricht tegen hen:
3 Luister! Zie, een zaaier ging eropuit om te zaaien.
4 En het gebeurde bij het zaaien dat het ene deel van het zaad langs de weg viel; en de vogels in de lucht kwamen en aten het op.
5 En een ander deel viel op steenachtige grond, waar het niet veel aarde had, en het kwam meteen op, doordat het geen diepte van aarde had.
6 Maar toen de zon opgegaan was, verschroeide het, en doordat het geen wortel had, verdorde het.
7 En een ander deel viel in de dorens, en de dorens kwamen op en verstikten het, en het gaf geen vrucht.
8 En nog een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht; het kwam op en groeide, en het ene droeg dertig-, en het andere zestig-, en het andere honderdvoudig.
9 En Hij zei tegen hen: Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.
10 En toen Hij alleen was, vroegen zij die om Hem heen waren, met de twaalf, Hem naar de gelijkenis.
11 En Hij zei tegen hen: Het is u gegeven het geheimenis van het Koninkrijk van God te kennen; maar tot degenen die buiten zijn, komt alles door gelijkenissen,
12 opdat zij ziende zien en niet doorzien, en horende horen en niet begrijpen; opdat zij zich niet op enig moment bekeren en de zonden hun vergeven worden.
13 En Hij zei tegen hen: Begrijpt u deze gelijkenis niet? En hoe zult u dan alle gelijkenissen verstaan?
14 De zaaier is hij die het Woord zaait.
15 En dit zijn zij bij wie langs de weg gezaaid is: in wie het Woord gezaaid wordt, en als zij het gehoord hebben, komt de satan meteen en neemt het Woord weg dat in hun hart gezaaid was.
16 En evenzo zijn dit degenen in wie op de steenachtige grond gezaaid wordt: die, als zij het Woord gehoord hebben, het meteen met vreugde ontvangen,
17 en geen wortel in zichzelf hebben, maar zij zijn mensen van het ogenblik; als er later verdrukking of vervolging komt omwille van het Woord, struikelen zij meteen.
18 En dit zijn zij bij wie in de dorens gezaaid wordt: zij horen het Woord,
19 maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom en de begeerten naar al het andere komen erbij en verstikken het Woord, en het wordt onvruchtbaar.
20 En dit zijn zij bij wie in de goede aarde gezaaid wordt: zij horen het Woord en nemen het aan en dragen vrucht, de één dertig-, en de ander zestig-, en de ander honderdvoudig.

Uitleg

In deze bekende gelijkenis, vinden we verschillende profetieën:
- Het Woord zal niet door iedereen aangenomen worden.
- Satan kan het Woord wegnemen uit het hart van mensen die het niet aannemen.
- Er zal verdrukking of vervolging komen omwille van het Woord.
- Zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom en de begeerten naar al het andere verstikken het Woord.
- Mensen die het Woord aannemen zullen vrucht dragen.

Met 'het Woord' kun je natuurlijk 'het evangelie' lezen, maar je kunt er ook 'Jezus' voor invullen. Hij is het Woord dat vlees geworden is (Joh.1).

Vervuld: ja

Alle genoemde profetieën zijn vervuld.
- Niet iedereen heeft Jezus aangenomen.
- Satan neemt het Woord weg uit het hart van mensen die Jezus niet aannemen.
- Mensen die Jezus aannemen, worden vervolgd.
- Zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom en de begeerten zijn een bedreiging voor het Woord.
- Mensen die het Woord aannemen dragen vrucht.