Profetie in de Bijbel

Profetie

Petrus zal visser van mensen worden

Lucas 5:1-11 | Webmaster3 | ingevoerd: 24-02-2018 | gewijzigd: 10-03-2018
Profeet: Jezus | Geadresseerde: Petrus
Trefwoorden: Jezus, discipelen, vissen

Samenvatting

Jezus zegt tegen Petrus dat hij visser van mensen wordt.

Bijbeltekst

1 En het gebeurde, toen de menigte op Hem aandrong om het Woord van God te horen, dat Hij bij het meer Gennesaret stond.
2 En Hij zag twee schepen aan de oever van het meer liggen; de vissers waren eruit gegaan en spoelden de netten.
3 Hij ging aan boord van één van die schepen, dat van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land af te varen, en Hij ging zitten en onderwees de menigte vanuit het schip.
4 Toen Hij ophield met spreken, zei Hij tegen Simon: Vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vangen.
5 Maar Simon antwoordde en zei tegen Hem: Meester, wij hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen, maar op Uw woord zal ik het net uitwerpen.
6 En nadat zij dat gedaan hadden, vingen zij een grote hoeveelheid vissen en hun net begon te scheuren.
7 En zij wenkten hun metgezellen, die in het andere schip waren, dat zij hen moesten komen helpen. Die kwamen en zij vulden beide schepen, zodat zij bijna zonken.
8 Toen Simon Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus en zei: Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens.
9 Want grote verbazing had hem en allen die met hem waren, bevangen, over de vangst van de vissen, die zij gedaan hadden;
10 en evenzo ook Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, die metgezellen van Simon waren. En Jezus zei tegen Simon: Wees niet bevreesd, van nu aan zult u mensen vangen.
11 En nadat zij de schepen aan land gebracht hadden, lieten zij alles achter en volgden Hem.

Uitleg

Centrale tekst in dit Bijbelgedeelte is vers 10: "En Jezus zei tegen Simon: Wees niet bevreesd, van nu aan zult u mensen vangen". Lucas schrijft dat Jezus zich op Simon richtte, in Mattheus 4 en Marcus 1 lezen we dat Jezus ook tot de broer van Simon, Andreas, sprak. Simon zal dus in plaats van vissen, mensen gaan vangen.

Vervuld: ja

Uit het vervolg van dit Bijbelboek en de andere evangeliën blijkt dat Simon (die later Petrus zou gaan heten) een belangrijke rol krijgt bij het verspreiden van het evangelie. In Handelingen 2 lezen we dat Petrus met Pinksteren een preek houdt, waarna het aantal christenen zich met drieduizend uitbreidde. Van Petrus zijn ook twee brieven bewaard gebleven waaruit blijkt dat hij zich inzette voor het verspreiden van het evangelie.