Profetie in de Bijbel

Profetie

Wie niet naar het evangelie wil luisteren, wordt zwaar gestraft

Markus 6:7-13 | Webmaster3 | ingevoerd: 12-08-2018 | gewijzigd: 13-08-2018
Profeet: Jezus | Geadresseerde: discipelen
Trefwoorden: Jezus, discipelen, oordeel

Samenvatting

Wie de volgelingen van Jezus niet ontvangt en niet naar ze luistert, wordt zwaar gestraft op de dag van het oordeel.

Bijbeltekst

7 En Hij riep de twaalf bij Zich en begon hen twee aan twee uit te zenden en gaf hun macht over de onreine geesten.
8 En Hij gebood hun dat zij niets mee zouden nemen voor onderweg dan alleen een staf: geen reiszak, geen brood, geen geld in de gordel;
9 maar dat zij wel sandalen zouden aanbinden en niet met twee stel onderkleren gekleed zouden zijn.
10 En Hij zei tegen hen: Waar u een huis zult binnengaan, blijf daar totdat u uit die plaats vertrekt.
11 En als er zullen zijn die u niet ontvangen en niet naar u luisteren, schud dan, als u vandaar weggaat, het stof af dat onder uw voeten zit, tot een getuigenis tegen hen. Voorwaar zeg Ik u: Het zal voor Sodom of Gomorra verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan voor die stad.
12 En toen zij weggegaan waren, predikten zij dat men zich moest bekeren.
13 En zij dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met olie en maakten hen gezond.

Uitleg

In Markus 6 lezen we hoe Jezus zijn volgelingen de wereld instuurt. Ze krijgen macht over de onreine geesten. Ze drijven demonen uit, zalven zieken en maken en gezond. Ze moeten niet veel meenemen. De boodschap de ze brengen is: bekeer je.

Wie de volgelingen niet ontvangen en niet naar hun boodschap wil luisteren, wordt op de dag van het oordeel zwaar gestraft; zwaarder gestraft dan Sodom en Gomorra. Jezus refereert aan Genesis 19 waarin de verwoesting van Sodom en Gomorra wordt beschreven:
24 Toen liet de HEERE zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen. Het kwam van de HEERE uit de hemel.
25 Hij keerde deze steden en heel de vlakte ondersteboven, met alle inwoners van de steden en het gewas op het land.


Later in Genesis 19 ziet Abraham wat er van de steden over is:
28 Hij keek uit over Sodom en Gomorra en over heel het gebied van de vlakte. En zie, hij zag dat er rook van dat land opsteeg, zoals de rook van een oven.

Ook in Judas lezen we dat Sodom en Gomorra een voorbeeld zijn voor wie zich niet bekeren:
7 Evenzo is het met Sodom en Gomorra, en de steden eromheen, die op dezelfde wijze als zij hoererij bedreven hebben en ander vlees achterna zijn gegaan. Zij liggen daar als een waarschuwend voorbeeld, doordat zij de straf van het eeuwige vuur ondergaan.

Vervuld: nee

De dag van het oordeel is nog niet gekomen. Wie de volgelingen van Jezus niet wil ontvangen en niet naar hen luistert, is nog niet gestraft.