Profetie in de Bijbel

Profetie

God brengt de Joden terug

Jeremia 30:1-3 | Webmaster3 | ingevoerd: 27-10-2018 | gewijzigd: 28-10-2018
Profeet: Jeremia | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: terugkeer, ballingschap

Samenvatting

God brengt de Joden terug naar het land van hun voorouders.

Bijbeltekst

1 Het woord dat van de HEERE gekomen is tot Jeremia:
2 Zo zegt de HEERE, de God van Israël: Schrijf voor u al de woorden die Ik tot u gesproken heb, in een boek.
3 Want zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Mijn volk, Israël en Juda, zegt de HEERE, en Ik hen zal terugbrengen naar het land dat Ik hun vaderen gegeven heb, en zij zullen het in bezit nemen.

Uitleg

Deze woorden vormen de inleiding van de profetieën in de hoofdstukken 30 tot en met 33. Daarin gaat het over de terugkeer van de Joden naar Israël.

God belooft in deze verzen drie dingen:
- Hij zal een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Zijn volk.
- Hij zal hen terugbrengen naar het land dat hij aan hun vaderen gegeven heb.
- Zij zullen het in bezit nemen.

Vervuld: ja

In de tijd dat Jeremia leefde werden de eerste joden in ballingschap weggevoerd naar Babylon. Nadat de Joden daar 70 jaar zaten, kregen ze toestemming terug te gaan naar Israël (Jer. 25:11-12, Dan. 9:2). Een klein deel van de joden ging ook echt terug (Ezra 2).

We mogen deze woorden waarschijnlijk niet betrekken op de terugkeer van de Joden na de Tweede Wereldoorlog. De meeste joden die toen uit verschillende landen naar Israël emigreerden, kwamen niet uit gevangenschap (hoewel veel Joden het in de landen waaruit ze vertrokken vaak niet makkelijk hadden).

Gerelateerde profetieën

God brengt de Joden weer bijeen (Deut. 30:3-5)