Profetie in de Bijbel

Profetie

De zonen van de Allerhoogste zullen vallen

Psalm 82 | Webmaster3 | ingevoerd: 02-11-2018 | gewijzigd: 25-11-2018
Profeet: Asaf | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: zonen van de Allerhoogste, raad

Samenvatting

De zonen van de Allerhoogste zullen sterven als een mens.

Bijbeltekst

1 Een psalm van Asaf.
God staat in de vergadering van God,
Hij oordeelt te midden van de goden:
2 Hoelang zult u onrechtvaardig oordelen
en de goddelozen bevoordelen? Sela
3 Doe recht aan de geringe en de wees,
bewijs de ellendige en de arme gerechtigheid.
4 Bevrijd de geringe en de arme,
ontruk hem aan de hand van de goddelozen.
5 Zij weten niets en begrijpen niets,
zij wandelen steeds in de duisternis rond;
daarom wankelen alle fundamenten van de aarde.
6 Ík heb wel gezegd: U bent goden,
u bent allen zonen van de Allerhoogste;
7 toch zult u sterven als een mens,
zoals iedere andere vorst zult u vallen.
8 Sta op, o God, oordeel de aarde,
want Ú bezit alle volken.

Uitleg

Deze psalm geeft ons een bijzonder kijkje in de hemel. We zien God staan in de raad van goden.

Wie zijn die goden? Het zijn hemelse wezens gemaakt door God (daarom worden ze "zonen van de Allerhoogste" genoemd).

De profeet Micha zag deze 'goden' 1 Kon. 22:19: "Ik zag de HEER op zijn troon zitten, en aan weerszijden van hem stonden alle hemelse machten opgesteld." In Job 1:6: komen we ze ook tegen: "Op een dag kwamen de hemelbewoners hun opwachting maken bij de HEER, en ook Satan bevond zich onder hen."

Waarschijnlijk vinden we ze ook in Deut. 32:8. Hier lezen de Allerhoogste het grondgebied van de volken vaststelde overeenkomstig het aantal Israëlieten. In de Septuagint (oudste Griekse vertaling va de Bijbel) en een oud Hebreeuws handschrift staat "overeenkomstig het aantal zonen van God/aantal engelen". Deze wezens zijn dus verantwoordelijk voor bepaalde naties (terwijl God zelf voor Israël zorgt).

Een van deze vorsten wordt genoemd In Daniël 10. Michael zegt tegen Daniël dat de vorst van Perzië 21 dagen tegenover hem stond en dat ook de vorst van Griekenland zal komen.

Andere plaatsen waar we de zonen van God tegenkomen zijn onder andere Job 1:6, Ps. 29:1 en Ps. 89:7.

God spreekt ze in vers 2 tot en met 4 aan op hun gedrag (kennelijk hebben ze invloed op aarde):
- Ze oordelen onrechtvaardig.
- Ze doen geen recht aan de geringe, de wees,de ellendige en de arme.
Ze krijgen de opdracht de geringe en de arme te ontrukken aan de hand van de goddelozen.

De 'zij' in vers 5 lijken te verwijzen naar de geringe en de arme waarover het in de voorgaande verzen gaat. Zij wandelen in duisternis en de fundamenten van de aarde wankelen. Kennelijk zijn de zonen van God hiervoor verantwoordelijk.

We lezen ook dat de fundamenten van de aarde wankelen. Verschillende profeten schrijven over deze toekomstige gebeurtenis. In Jesaja 24:18-20 lezen we hierover bijvoorbeeld:

Want de sluizen in de hoogte worden geopend
en de fundamenten van de aarde zullen beven.
19 Scheuren, openscheuren zal de aarde,
splijten, opensplijten zal de aarde,
vervaarlijk wankelen zal de aarde,
20 hevig waggelen zal de aarde, als een dronkaard.
Zij zal heen en weer slingeren als een nachthutje,
haar overtreding zal zwaar op haar drukken,
zij zal neervallen en niet meer opstaan.


Vers 7 is ook profetisch. Deze zonen van God zullen sterven als een mens, zoals iedere andere vorst.

Ook vers 8 is profetisch: God wordt gevraagd op te staan en de aarde te oordelen. Want Hij bezit alle volken. Dat is nadat de zonen van God zijn gevallen (want die regeren nu over de volken).

Vervuld: nee

- Alle fundamenten van de aarde wankelen nog niet.
- De zonen van God zijn nog niet gestorven als een mens.
- God heeft nog niet de aarde geoordeeld en alle volken tot zijn bezit gemaakt.