Profetie in de Bijbel

Profetie

Profetie over trouwe en ontrouwe rentmeester

Lucas 12:42-46 | Webmaster3 | ingevoerd: 05-06-2019 | gewijzigd: 03-11-2019
Profeet: Jezus | Geadresseerde: discipelen
Trefwoorden: Jezus , rentmeesters, terugkomst

Samenvatting

Jezus spreekt een profetie uit over de trouwe en ontrouwe rentmeesters.

Bijbeltekst

42 En de Heere zei: Wie is dan de trouwe en verstandige rentmeester, die de heer over zijn huisbedienden zal aanstellen om aan hen op de juiste tijd het voedsel te geven dat hun toekomt?
43 Zalig de slaaf die door zijn heer bij zijn komst zo handelend aangetroffen zal worden.
44 Werkelijk, Ik zeg u dat hij hem over al zijn bezittingen zal aanstellen.
45 Als die slaaf echter in zijn hart zou zeggen: Mijn heer blijft nog lang weg, en zou beginnen de knechten en de dienstmeisjes te slaan, te eten en te drinken en dronken te worden,
46 dan zal de heer van deze slaaf komen op een dag waarop hij hem niet verwacht, en op een uur dat hij niet weet; en hij zal hem in stukken houwen en hem in het lot doen delen van hen die ontrouw zijn.

Uitleg

Dit is een belangrijke profetie voor predikanten en andere mensen die een vooraanstaande taak hebben in de gemeente. Jezus vergelijkt ze met rentmeesters die de personeelsleden in hun huis op de juiste tijd het juiste voedsel geven.

Doen ze dat als Jezus terugkomt, dan zal deze meester hen over al zijn bezittingen aanstellen.

Doen ze dat niet (omdat ze denken dat de meester nog lang weg zal blijven), dan zal de meester onverwacht moment terugkomen. Hij zal hem in stukken houwen en hem in het lot doen delen van hen die ontrouw zijn.

Jezus geeft een schokkend beeld van deze rentmeesters: ze beginnen de knechten en de dienstmeisjes te slaan, te eten en te drinken en dronken te worden.

Vervuld: gedeeltelijk

Het eerste deel van deze profetie is waarschijnlijk vervuld. Er zijn kerkelijke leiders die mensen in de kerk mishandelen (denk aan misbruikzaken in diverse kerkgenootshappen).

Het tweede deel van deze profetie is nog niet vervuld. De meester (Jezus) is nog niet teruggekeerd. Hij heeft de trouwe leiders nog niet beloond en de ontrouwe nog niet gestraft.