Profetie in de Bijbel

Profetie

Jezus zal de wereld oordelen

Handelingen 17:30-31 | Webmaster3 | ingevoerd: 06-10-2019 | gewijzigd: 06-10-2019
Profeet: Paulus | Geadresseerde: mannen van Athene
Trefwoorden: Areopagus, Paulus, oordeel, Jezus

Samenvatting

Paulus verkondigt de filosofen van Athene dat de wereld ooit door een Man geoordeeld zal worden die opgestaan is uit de dood.

Bijbeltekst

30 God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren,
31 en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan.

Uitleg

De apostel Paulus houdt een korte preek op de Areopagus, een heuvel in Athene, waar mannen uti Athene onder wie epicurische en stoïsche filosofen verzameld zijn. Hij wijst ze op het altaar voor 'de onbekende god' in hun stad en wijst erop dat die onbekend god, de God is die hemel en aarde gemaakt heeft. Deze God roept de mensen op zich te bekeren, zegt Paulus, omdat er een dag komt dat Hij de mensen zal oordelen. Paulus legt uit dat alleen de Man die uit de dood is opgestaan gerechtigd is, het oordeel te brengen. In Hand. 2-30-36 lezen wat dat Zijn opstanding Hem bracht aan de rechterhand van God waardoor Hij de macht heeft Rechter en Verlosser te zijn. Als de Atheners horen over opstaan uit de dood spotten sommigen daarmee, anderen zeggen dat Paulus daar later maar wat meer over moet vertellen.

Vervuld: nee

Het oordeel moet nog komen.