Profetie in de Bijbel

Profetie

Mensen blijven verbaasd achter als de Heer des Huizes de deur heeft gesloten

Lucas 13:22-30 | Webmaster3 | ingevoerd: 12-11-2019 | gewijzigd: 04-12-2019
Profeet: Jezus | Geadresseerde: Joden
Trefwoorden: Jezus, poort, Koninkrijk van God

Samenvatting

Als de Heer des huizes is opgestaan en de deur heeft gesloten, zullen mensen verbaasd achterblijven.

Bijbeltekst

22 En Hij trok door steden en dorpen heen, terwijl Hij onderwijs gaf en op weg was naar Jeruzalem.
23 En iemand zei tegen Hem: Heere, zijn het weinigen, die zalig worden? En Hij zei tegen hen:
24 Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort, want velen, zeg Ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen,
25 namelijk vanaf het ogenblik dat de Heer des huizes is opgestaan en de deur heeft gesloten. Dan zult u beginnen buiten te staan en op de deur te kloppen en te zeggen: Heere, Heere, doe ons open. En Hij zal antwoorden en tegen u zeggen: Ik weet niet waar u vandaan komt.
26 Dan zult u beginnen te zeggen: Wij hebben in Uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken en U hebt in onze straten onderwijs gegeven.
27 En Hij zal zeggen: Ik zeg u, Ik weet niet waar u vandaan komt. Ga weg van Mij, allen die ongerechtigheid bedrijven.
28 Daar zal gejammer zijn en tandengeknars, wanneer u Abraham, Izak en Jakob en alle profeten in het Koninkrijk van God zult zien, maar u buitengeworpen.
29 En daar zullen er komen van oost en west, van noord en zuid, en zij zullen aan tafel gaan in het Koninkrijk van God.
30 En zie, er zijn laatsten die de eersten zullen zijn en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn.

Uitleg

In dit Bijbelgedeelte geeft Jezus antwoord op de vraag "zijn het weinigen, die zalig worden?". Hij antwoordt dat velen zullen proberen binnen te gaan via de nauwe poort maar het niet kunnen en Hij geeft nog een aantal details.

Er komt een moment dat de Heer des huizes opstaat en de deur sluit. Degenen die achterblijven zullen verbaasd zijn. Ze zeggen dat ze met de Heere hebben gegeten en gedronken en dat de Heere in hun straten onderwijs heeft gegeven. De Heere zegt dat Hij niet weet waar ze vandaan komen. Hij stuurt ze weg en zegt dat er gejammer en tandengeknars zal zijn.

Jezus zegt er wel mensen van oost en west en van noord en zuid komen en wel aan tafel zullen gaan in het Koninkrijk van God. Hij sluit af met de woorden "er zijn laatsten die de eersten zullen zijn en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn".

Belangrijke vraag is, wie die laatsten en eersten zijn. Mogelijk bedoelt Jezus laatsten de heidenen (die van oost en west en van noord en zuid komen). Zij hebben het woord van God als laatsten gekregen. Met de eersten bedoelt hij waarschijnlijk de joden. Die hebben het woord van God als eersten gekregen. Het zijn degenen met wie Jezus heeft gegeten en gedronken en in hun straten heeft Hij onderwijs gegeven.

Veel joden die achterblijven, zullen te maken krijgen met 'gejammer en tandengeknars'. Waarschijnlijk doelt Jezus op de 'tijd van benauwdheid voor Jakob', die onder andere Jeremia 30 beschrijft.

Vervuld: nee

Het moment dat de Heer des huizes opstaat en de deur sluit, is nog niet gekomen.

Gerelateerde profetieën

Veel niet-joden zullen tot geloof komen (Mat. 8:5-13)