Profetie in de Bijbel

Profetie

Jezus wordt op de derde dag voleindigd

Lucas 13:31-33 | Webmaster3 | ingevoerd: 05-12-2019 | gewijzigd: 31-12-2019
Profeet: Jezus | Geadresseerde: farizeeën
Trefwoorden: Jezus, Jeruzalem, derde dag

Samenvatting

Jezus zegt dat hij op de derde dag voleindigd wordt en dat dat moet gebeuren in Jeruzalem.

Bijbeltekst

31 Op diezelfde dag kwamen er enige Farizeeën en zeiden tegen Hem: Ga weg en vertrek vanhier, want Herodes wil U doden.
32 En Hij zei tegen hen: Ga heen en zeg die vos: Zie, Ik drijf demonen uit en verricht genezingen, vandaag en morgen, en op de derde dag word Ik voleindigd.
33 Intussen moet Ik heden en morgen en de dag daarna reizen. Het gaat immers niet aan dat een profeet omkomt buiten Jeruzalem.

Uitleg

Jezus vertelt hier wat hij doet en wat hem zal overkomen.
- Hij drijf demonen uit.
- Hij geneest mensen.
- Op de derde dag bereikt hij de voltooiing.
- Hij zegt dat hij profeet is.
- Hij zal omkomen in Jeruzalem.

Vervuld: ja

Jezus is gekruisigd in Jeruzalem (Mar. 10:35, Mar. 15:27). Zijn belangrijkste taak volbracht hij op de derde dag, toen stond hij op uit het graf (1 Kor. 15). Kennelijk bedoelde Jezus dat met 'voleindigd'.