Profetie in de Bijbel

Profetie

Damascus wordt verwoest, Syriërs gaan in ballingschap

Amos 1:3-5 | Webmaster3 | ingevoerd: 09-11-2012 | 5 reacties
Profeet: Amos | Geadresseerde: Syrië
Trefwoorden: Damascus, vuur, ballingschap, Amos, straf, Gilead, Benhadad

Samenvatting

Amos profeteert dat het paleis van de koning van Syrië door vuur wordt verwoest en dat het Syrische volk in ballingschap gaat.

Bijbeltekst

3 Zo zegt de HEERE:
Vanwege drie overtredingen van Damascus,
ja, vanwege vier, zal Ik er niet op terugkomen,
omdat zij met ijzeren dorssleden
Gilead gedorst hebben.
4 Daarom zal Ik vuur werpen in het huis van Hazaël;
dat zal de paleizen van Benhadad verteren.
5 Ik zal de grendel van Damascus in stukken breken,
Ik zal de inwoner uitroeien uit Bikeat-Aven,
en de scepterdrager uit Beth-Eden,
en het volk van Syrië zal in ballingschap gaan naar Kir,
zegt de HEERE.

Uitleg

Amos kondigt een straf aan over Syrië. Dat land heeft zich misdragen in Gilead (huidige Jordanië). Wat het daar heeft uitgespookt is onduidelijk. Amos gebruikt de metafoor van een ijzeren dorsslede die Syrië gebruikt zou hebben, maar wat hij daarmee bedoelt is niet bekend.

Dit is de straf:
- de paleizen van Benhadad (Damascus) worden verteerd door vuur dat God erop zal werpen.
- God zal de grendel van Damascus in stukken breken (=de stad wordt ingenomen).
- God zal de inwoner uitroeien uit Bikeat-Aven, en de scepterdrager uit Beth-Eden.
- Het volk van Syrië zal in ballingschap gaan naar Kir (een plek in de buurt van Elam).

Mogelijk gaat het om een profetie die al vervuld is. 2 Koningen 16 schrijft dat de koning van Assyrië optrok tegen Damascus, het innam en de koning van Syrië doodde. De inwoners werden weggevoerd naar Kir.

Het gaat mogelijk niet om de gebeurtenis waar Jeremia 49 over spreekt, wanneer Damascus totaal verwoest wordt. Bij Amos blijft de verwoesting beperkt tot het Paleis dat in vlammen opgaat.

Vervuld: ja

Waarschijnlijk is deze profetie al vervuld.

Reacties

priligy dapoxetine 60mg 99, 175 No PJS patient followed at Mayo Clinic has ever been diagnosed with pancreatic cancer

rapocloma | 25-01-2023 10:22

t?¤ta eller oplanerade bes?¶k och att medicinen ?¤r slut i f?¶rtid is viagra a controlled substance

rapocloma | 30-01-2023 15:47

B SAMPLE CONFIRMS Ostarine, heptaminol, and DHCMT methylclostebol long term metabolite detected female viagra walmart erectzan dulcolax tablets 5mg 60 s The IMF expects the Chinese economy to grow 7

rapocloma | 03-02-2023 04:36

buy cialis online with a prescription s pitching to the edges now, doing a much better job of changing speeds and getting the ball out in the middle

Optorroli | 24-02-2023 00:57

generic cialis vs cialis This is why it s often used by bodybuilders and athletes to prevent estrogen related side effects like gynecomastia male breast enlargement and water retention

Optorroli | 24-02-2023 09:44

Reageer op deze bijdrage

Plaats hier een snelle reactie of log in en plaats een reactie met uw account.

Uw reactie
Controlevraag
Verder