Profetie in de Bijbel

Profetie

Damascus wordt verwoest, SyriŽrs gaan in ballingschap

Amos 1:3-5 | Webmaster3 | ingevoerd: 09-11-2012
Profeet: Amos | Geadresseerde: SyriŽ
Trefwoorden: Damascus, vuur, ballingschap, Amos, straf, Gilead, Benhadad

Samenvatting

Amos profeteert dat het paleis van de koning van SyriŽ door vuur wordt verwoest en dat het Syrische volk in ballingschap gaat.

Bijbeltekst

3 Zo zegt de HEERE:
Vanwege drie overtredingen van Damascus,
ja, vanwege vier, zal Ik er niet op terugkomen,
omdat zij met ijzeren dorssleden
Gilead gedorst hebben.
4 Daarom zal Ik vuur werpen in het huis van HazaŽl;
dat zal de paleizen van Benhadad verteren.
5 Ik zal de grendel van Damascus in stukken breken,
Ik zal de inwoner uitroeien uit Bikeat-Aven,
en de scepterdrager uit Beth-Eden,
en het volk van SyriŽ zal in ballingschap gaan naar Kir,
zegt de HEERE.

Uitleg

Amos kondigt een straf aan over SyriŽ. Dat land heeft zich misdragen in Gilead (huidige JordaniŽ). Wat het daar heeft uitgespookt is onduidelijk. Amos gebruikt de metafoor van een ijzeren dorsslede die SyriŽ gebruikt zou hebben, maar wat hij daarmee bedoelt is niet bekend.

Dit is de straf:
- de paleizen van Benhadad (Damascus) worden verteerd door vuur dat God erop zal werpen.
- God zal de grendel van Damascus in stukken breken (=de stad wordt ingenomen).
- God zal de inwoner uitroeien uit Bikeat-Aven, en de scepterdrager uit Beth-Eden.
- Het volk van SyriŽ zal in ballingschap gaan naar Kir (een plek in de buurt van Elam).

Mogelijk gaat het om een profetie die al vervuld is. 2 Koningen 16 schrijft dat de koning van AssyriŽ optrok tegen Damascus, het innam en de koning van SyriŽ doodde. De inwoners werden weggevoerd naar Kir.

Het gaat mogelijk niet om de gebeurtenis waar Jeremia 49 over spreekt, wanneer Damascus totaal verwoest wordt. Bij Amos blijft de verwoesting beperkt tot het Paleis dat in vlammen opgaat.

Vervuld: ja

Waarschijnlijk is deze profetie al vervuld.

Reageer op deze bijdrage

Plaats hier een snelle reactie of log in en plaats een reactie met uw account.

Uw reactie
Controlevraag
Verder