Profetie in de Bijbel

Profetie

Jezus moet lijden en wordt verworpen

Lucas 17:25 | Webmaster3 | ingevoerd: 05-07-2020 | gewijzigd: 05-07-2020
Profeet: Jezus | Geadresseerde: farizeeërs
Trefwoorden: Jezus, farizeeërs, lijden

Samenvatting

Jezus kondigt aan dat hij moet lijden en verworpen wordt.

Bijbeltekst

25 Eerst moet Hij echter veel lijden en verworpen worden door dit mensengeslacht.

Uitleg

Jezus vertelt een groep farizeeërs over de komst van de Zoon des Mensen. Nadat Hij heeft uitgelegd dat de komst onmiskenbaar is (die zal zijn zoals de bliksem), legt Hij uit wat daarvoor nog zal gebeuren: de Zoon des Mensen:
1. moet lijden
2. zal verworpen worden door dit mensengeslacht.

Vervuld: ja

1. Met lijden doelt Jezus waarschijnlijk op zijn kruising.
2. Met verwerpen 'door dit mensengeslacht kan Jezus doelen op twee dingen:
- de joden en heidense leiders hebben Hem verworpen voordat Hij gekruisigd werd
- veel mensen hebben Jezus verworpen na zijn opstanding (en doen dat nog steeds).
Het is niet duidelijk wie Jezus bedoelt met 'dit mensengeslacht'.
Gaat het om:
* 'de mensen' in het algemeen
* de farizeeërs aan wij Jezus zich richt
* of de 'zij' in vers 23, de mensen die tegen de gelovigen zeggen "Ziehier of ziedaar is Hij. Ga er niet heen en ga er niet achteraan"?

Gerelateerde profetieën

De terugkeer van Jezus zal zijn als de bliksem (Luc. 17:22-24)