Profetie in de Bijbel

Profetie

Het Joodse volk wordt verspreid over de aarde

Ezechiël 36:17-21 | Webmaster3 | ingevoerd: 25-09-2012 | gewijzigd: 25-09-2012
Profeet: Ezechiël | Geadresseerde: Israel
Trefwoorden: joden, joodse volk, diaspora, Ezechiël

Samenvatting

Ezechiël voorspelt dat het joodse volk wordt verspreid over de landen. Hij legt uit waarom dat gebeurt en vertelt ook dat ze niet zullen verdwijnen.

Bijbeltekst

17 Mensenkind, toen het huis van Israël in hun land woonde, toen verontreinigden zij dat met hun weg en met hun daden. Hun weg was voor Mijn aangezicht als de onreinheid van een afgezonderde vrouw.
18 Toen stortte Ik Mijn grimmigheid over hen uit omwille van het bloed dat zij in het land vergoten hadden, en vanwege hun stinkgoden waarmee zij het verontreinigd hadden.
19 Ik verstrooide hen onder de heidenvolken en zij werden verspreid over de landen. Ik heb hen geoordeeld overeenkomstig hun weg en overeenkomstig hun daden.
20 Toen zij aankwamen bij de heidenvolken waarheen zij gegaan waren, ontheiligden zij Mijn heilige Naam, omdat men van hen zei: Deze mensen zijn het volk van de HEERE en toch zijn zij uit Zijn land vertrokken.
21 Maar Ik spaarde hen vanwege Mijn heilige Naam. Het huis van Israël had die ontheiligd onder de heidenvolken waarheen zij gegaan waren.

Uitleg

Ezechiël hoort van God dat het joodse volk wordt verspreid over de landen. Dat gebeurt voor het bloed dat ze in Israel hebben vergoten en de stinkgoden waarmee ze zich verontreinigd hebben. Troost is dat het volk wel gespaard wordt. Dat gebeurt "vanwege Mijn heilig naam", zegt God. In de tekst staat ook dat de heidenvolken waar de joden naartoegaan weten dat de joden het volk van God zijn.

Vervuld: ja

De joden zijn verspreid over de aarde maar niet verloren gegaan. Best opmerkelijk voor een volk dat eeuwen geen eigen land heeft gehad en verspreid is geweest over de hele aarde.

Gerelateerde profetieën

De joden zullen verspreid worden over de hele aarde (Ez. 34:2-6)