Profetie in de Bijbel

Profetie

De tien zonen van Haman worden gedood

Esther 9:5-14 | Webmaster3 | ingevoerd: 18-06-2021 | gewijzigd: 30-06-2021
Profeet: onbekend | Geadresseerde: Joden
Trefwoorden: Haman, Esther, Neurenberg

Samenvatting

De Joden doden de tien zonen van Haman. Esther vraagt aan de koning of ze aan de galg gehangen mogen worden.

Bijbeltekst

5 De Joden sloegen met het zwaard op al hun vijanden in en zaaiden dood en verderf, en zij deden met hun haters naar hun goeddunken.
6 In de burcht Susan hebben de Joden vijfhonderd man gedood en omgebracht.
7 En ook Parsandatha, Dalfon, Asfata,
8 Poratha, Adalia, Aridatha,
9 Parmastha, Arisai, Aridai en Vaizatha,
10 de tien zonen van Haman, de zoon van Hammedatha, de tegenstander van de Joden, doodden zij, maar ze staken hun hand niet uit naar de buit.
11 Op diezelfde dag kwam bij de koning het bericht binnen van het aantal gedoden in de burcht Susan.
12 En de koning zei tegen koningin Esther: In de burcht Susan hebben de Joden vijfhonderd man en de tien zonen van Haman gedood en omgebracht. Wat zullen ze dan wel niet in de overige gewesten van de koning gedaan hebben? Wat is nu uw vraag? Het zal u gegeven worden. En wat is uw verzoek nog? Het zal ingewilligd worden.
13 Toen zei Esther: Als het de koning goeddunkt, laat het dan aan de Joden die in Susan zijn, toegestaan zijn om ook morgen te doen volgens de wet die voor vandaag geldt; en laat men de tien zonen van Haman aan de galg hangen.
14 Toen zei de koning dat men het zo zou doen. En er werd een wet uitgevaardigd in Susan en men hing de tien zonen van Haman op.

Uitleg

Aan het einde van het boek Esther lezen we hoe het afloopt met de zonen van de kwade genius in het verhaal, Haman. Zijn tien zonen worden om het leven gebracht (vers 10). Esther die erover geïnformeerd wordt, vraagt aan de koning of de tien aan de galg gehangen mogen worden (vers 13). Dat is opmerkelijk: wil ze dat de lijken aan de galg gehangen worden? De Joodse uitlegger Oliver Anisfeld zegt dat we hier te maken kunnen hebben met profetie. De wens van Esther is niet aan de aardse koning gericht, maar aan God. In de toekomst zouden tien tegenstanders van de Joden ook zo worden opgehangen.

Vervuld: ja

Op 1 oktober 1946, aan het einde van de processen van Neurenberg werden elf nazikopstukken ter dood veroordeeld. Tien werden opgehangen aan de galg. De elfde, Hermann Göring, pleegde zelfmoord op 15 oktober 1946, één dag voor zijn geplande executie.

Oliver Anisfeld vertelt over de overeenkomst van dit gedeelte van Esther met de executie van de tien nazikopstukken in deze video.