Profetie in de Bijbel

Profeet

onbekend

Er zijn nog geen gegevens over deze profeet ingevoerd.

Bijbelboek Aantal Profetie
Bijbelboek Aantal Vervuld Profetie
Esther1 De tien zonen van Haman worden gedood (Est. 9:5-14)
Psalm11 Goddelozen blijven niet staande (Ps. 1:1-6)
Het lichaam van de Messias zal niet vergaan (Ps. 16:10)
God toont Israël Zijn gezicht en elk volk zal Hem loven (Ps. 67:1-8)
Als God vergelding brengt zullen de gelovigen beschermd worden (Ps. 91)
De HEERE komt terug naar de aarde (Ps. 97)
God komt de aarde oordelen (Ps. 98)
Alle volken zullen God dienen in Jeruzalem (Ps. 102:16-23)
Aarde en hemel zullen vergaan (Ps. 102:26-28)
De zondaars zullen van de aarde verdwijnen (Ps. 104:35)
De steen die de bouwers verwerpen, wordt een hoeksteen (Ps. 118:22-23)
Joden zullen het zwaar hebben maar hun tegenstanders worden gestraft (Ps. 129:1-8)
Hebreeërs1 Hemel en aarde zullen vergaan (Heb. 1:10-12)

Terug