Profetie in de Bijbel

Profetie

De doden die worden opgewekt krijgen een geestelijk lichaam

1 Korintiërs 15:35-49 | Webmaster3 | ingevoerd: 19-09-2021 | gewijzigd: 23-10-2021
Profeet: Paulus | Geadresseerde: Christenen in Korinthe
Trefwoorden: lichaam, opstanding

Samenvatting

Christenen krijgen bij de opstanding van de doden een geestelijk lichaam dat verschilt van het aardse lichaam.

Bijbeltekst

35 Maar, zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt en met wat voor lichaam komen zij terug?
36 Dwaas, wat u zaait, wordt niet levend, als het niet gestorven is.
37 En wat u zaait, daarvan zaait u niet het lichaam dat worden zal, maar een kale graankorrel, al naar het voorvalt, van tarwe of van een van de andere graansoorten.
38 God echter geeft daaraan een lichaam zoals Hij heeft gewild, en aan elk van de zaden zijn eigen lichaam.
39 Alle vlees is niet hetzelfde vlees, want het vlees van mensen is verschillend, en het vlees van dieren is verschillend, en dat van vissen is verschillend, en dat van vogels is verschillend.
40 En er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen, maar de heerlijkheid van de hemelse is verschillend, en die van de aardse is verschillend.
41 De glans van de zon is verschillend, en de glans van de maan is verschillend, en de glans van de sterren is verschillend, want de ene ster verschilt in glans van de andere ster.
42 Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid.
43 Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht.
44 Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam.
45 Zo staat er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen, de laatste Adam tot een levendmakende Geest.
46 Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke en daarna komt het geestelijke.
47 De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk; de tweede Mens is de Heere uit de hemel.
48 Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen, en zoals de Hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen.
49 En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de Hemelse dragen.

Uitleg

Paulus vertelt wat voor lichaam gelovigen krijgen na de opstanding uit de doden.
- Ze krijgen een geestelijk lichaam.
- De nieuwe lichaam wordt mooier dan het huidige; zoals een graankorrel verschilt van een plant.
- De nieuwe lichamen zullen van elkaar verschillen.
- De nieuwe lichamen zullen lijken op dat van Jezus, net zoals onze oude lichamen lijken op dat van Adam.

Vervuld: nee

De doden zijn nog niet opgestaan. Enige uitzondering is Jezus. Om meer te weten te komen over het lichaam dat de christenen krijgen na hun opstanding, kunnen we de wandel van Jezus bestuderen na Zijn opstanding.