Profetie in de Bijbel

Profetie

Israël wordt een onvruchtbaar land

Deuteronomium 29:22-24 | Webmaster3 | ingevoerd: 15-11-2012 | gewijzigd: 12-01-2016
Profeet: Mozes | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Israel, Mozes, land

Samenvatting

Mozes profeteert wat er met het land gebeurd als Israël als het zich niet aan het verbond met God houdt.

Bijbeltekst

22 Dan zal de volgende generatie, uw kinderen, die na u opstaan, en de buitenlander die uit een ver land komt – als zij de plagen van dit land en zijn ziekten, waarmee de HEERE het getroffen heeft, zien –
23 zeggen dat heel zijn land zwavel en zout, een brandplek, is; dat het niet wordt bezaaid, er niets op groeit en er geen enkel gewas opkomt, zoals bij de omkering van Sodom en Gomorra, Adama en Zeboïm, die de HEERE omgekeerd heeft in Zijn toorn en in Zijn grimmigheid –
24 dan zullen alle volken zeggen: Waarom heeft de HEERE dit gedaan met dit land? Wat betekent deze grote ontbranding van Zijn toorn?

Uitleg

Mozes vertelt over het verbond tussen Israël en God. Hij zegt wat de gevolgen zijn als ze zich niet aan het verbond houden, maar de afgoden dienen. Dan zal het land er onder leiden. De buitenlanders die het bezoeken zullen zich afvragen waarom God dit gedaan heeft.

Vervuld: ja

De Amerikaanse schrijver Mark Twain en de Nederlandse politicus Abraham Kuyper bezochten Israël eind negentiende, begint twintigste eeuw. In beide reisverslagen is te lezen hoe desolaat en verwaarloosd het land er bij lag.

Opmerkingen

Volgens sommige Bijbelleraren is er een verband tussen de aanwezigheid van Israël in het beloofde land en de vruchtbaarheid van het land. Het zou leuk zijn om te onderzoeken wat er met de opbrengst van de Gazastrook gebeurde nadat Israël zich eruit had teruggetrokken.