Profetie in de Bijbel

Profetie

Tweederde van de inwoners van Israël wordt gedood

Zacharia 13:8-9 | Webmaster3 | ingevoerd: 08-10-2012
Profeet: Zacharia | Geadresseerde: Israel
Trefwoorden: holocaust, Zacharia, moord, loutering

Samenvatting

Zacharia profeteert dat twee derde van de inwoners van het land (Israël) wordt uitgeroeid. Ter vergelijking: bij de holocaust kwam een derde van de joden om.

Bijbeltekst

8 Het zal gebeuren, spreekt de HEERE, dat in heel het land
twee derde ervan uitgeroeid zal worden en de geest zal geven,
en een derde ervan zal overblijven.
9 Ik zal dat derde deel in het vuur brengen
en het louteren, zoals men zilver loutert.
Ik zal het beproeven, zoals men goud beproeft.
Het zal Mijn Naam aanroepen
en Ík zal het verhoren.
Ik zal zeggen: Dit is Mijn volk;
en zij zullen zeggen: De HEERE is mijn God.

Uitleg

Zacharia profeteert dat er een tijd zal komen dat twee derde van de inwoners van het land (Israël) uitgeroeid zal worden. De inwoners die overblijven worden door God in het vuur gebracht en gelouterd zoals zilver gelouterd wordt. De dood van een derde van de inwoners is schokkend. In de holocaust kwam een op de drie joden om het leven.

Vervuld: nee

Er is nog geen tijd geweest waarin twee derde van de inwoners van Israël uitgeroeid is.