Profetie in de Bijbel

Profetie

Alle volken op aarde zullen zich verzamelen tegen Israël

Zacharia 12:2-3 | Webmaster3 | ingevoerd: 01-12-2012 | gewijzigd: 01-12-2012
Profeet: Zacharia | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Israël, Zacharia, Verenigde Naties, beker, steen

Samenvatting

Zacharia profeteert dat alle volken zich samen zullen buigen over 'het probleem Israël', nadat eerder afzonderlijke landen hun tanden er al op stuk hebben gebeten.

Bijbeltekst

2 Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom, ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem.
3 Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen.

Uitleg

Zacharia profeteert dat alle volken zich samen zullen buigen over 'het probleem Israël', nadat eerder afzonderlijke landen hun tanden er al op stuk hebben gebeten. In de volgende verzen wordt duidelijk waar het op uitloopt: oorlog tussen Israël en andere landen.

Vervuld: gedeeltelijk

Regelmatige doen -regeringsleiders, commissies, staatshoofden pogingen vrede te brengen in het Midden-Oosten. Ze zijn daarin nog niet geslaagd. Uiteindelijk zullen alle landen gezamenlijk zich ermee bemoeien (Verenigde Naties). En zich tegen Israël keren. Dat laatste is nog niet gebeurd.