Profetie in de Bijbel

Profetie

Israël wint de oorlog van landen die tegen Israël optrekken

Zacharia 12:4-8 | Webmaster3 | ingevoerd: 01-12-2012 | gewijzigd: 01-12-2012
Profeet: Zacharia | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Israël, Zacharia, oorlog, paarden, verblind, paniek, Juda, Jeruzalem

Samenvatting

Een groot aantal land trekt op om oorlog te voeren tegen Israël. Hun militairen worden verward en verslagen.

Bijbeltekst

4 Op die dag, spreekt de HEERE, zal Ik alle paarden met schichtigheid slaan en hun ruiters met krankzinnigheid. Maar over het huis van Juda zal Ik Mijn ogen openhouden en alle paarden van de volken zal Ik met blindheid slaan.
5 Dan zullen de leiders van Juda in hun hart zeggen: De inwoners van Jeruzalem zullen voor mij een bron van kracht zijn door de HEERE van de legermachten, hun God.
6 Op die dag zal Ik de leiders van Juda maken als een vuurbekken in een stapel hout en als een brandende fakkel in een graanschoof. Rechts en links zullen zij al de volken rondom verteren en Jeruzalem zal nog op zijn plaats blijven, in Jeruzalem.

7 En de HEERE zal de tenten van Juda het eerst verlossen, opdat de luister van het huis van David en de luister van de inwoners van Jeruzalem niet groter zijn dan die van Juda.
8 Op die dag zal de HEERE de inwoners van Jeruzalem beschermen. Wie onder hen wankelt, zal op die dag als David zijn, en het huis van David zal zijn als goden, als de Engel van de HEERE voor hun ogen.

Uitleg

Nadat veel land vergeeft geprobeerd hebben vrede te brengen in het Midden-Oosten, trekken de landen uiteindelijk gezamenlijk op om oorlog tegen Israël (en in het bijzonder Jeruzalem) te voeren. Dat loopt uit op een grote nederlaag voor die landen. God maakt de paarden bang en verblindt ze (hoe moeten we dat zien in hedendaagse oorlogsvoering?) en de berijders raken in paniek. Israël zoekt steun bij God en krijgt die ook. Eerst worden de dorpen in Juda bevrijd, daarna Jeruzalem.

Vervuld: nee

Deze oorlog heeft nog niet plaatsgevonden.

Opmerkingen

Heel bijzonder is dat na deze oorlog de joden Jezus zullen zien. Zacharia 12:9-14.