Profetie in de Bijbel

Profetie

De joden zullen Jezus zien

Zacharia 12:9-14 | Webmaster3 | ingevoerd: 01-12-2012 | gewijzigd: 26-11-2014
Profeet: Zacharia | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Zacharia, Israël, Joden, doorstoken, Jezus, oorlog

Samenvatting

Zacharia profeteert dat de joden Hem zullen zien, die ze doorstoken hebben. Daarmee wordt waarschijnlijk gedoeld op Jezus.

Bijbeltekst

9 Op die dag zal het gebeuren dat Ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken, zal willen wegvagen.
10 Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene.
11 Op die dag zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht van Hadad-Rimmon in het dal van Megiddo.
12 Het land zal rouw bedrijven, elk geslacht afzonderlijk: het geslacht van het huis van David afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van het huis van Nathan afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk,
13 het geslacht van het huis van Levi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van Simeï afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk,
14 al de overige geslachten: elk geslacht afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk.

Uitleg

In de voorgaande verzen is sprake van een oorlog van verschillende volken gezamenlijk tegen Israël. Israël vertrouwt op God en wint de oorlog. Na de oorlog gebeurt iets heel bijzonders. De joden zullen Jezus zien, of - zoals Zacharia het beschrijft - "Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben". Massaal zal om Jezus gerouwd worden.

Vervuld: nee

Israël heeft zich nog niet massaal tot Jezus gekeerd, Jezus gezien en om hem gerouwd.

Opmerkingen

Chuck Missler wijst erop dat de meeste vertalingen (ook de HSV) twee letters in de tekst niet vertalen. In de zin "Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben" (vers 10) staan na het woord "Mij" de letters אֵ֣ת. Dit zijn de eerste en laatste letter van het Hebreeuwse alfabet; de Alef en de Taw. Deze letters zijn te vergelijken met de Griekse letters Alfa en Omega. Kennelijk is die "Mij" de Eerste en Laatste. In Openbaring 2:18 wordt Jezus "de Eerste en de Laatste, Die dood is geweest en weer levend is geworden" genoemd.

Heel vers 10 luidt in het Hebreeuws:
וְשָׁפַכְתִּי֩ עַל־בֵּ֨ית דָּוִ֜יד וְעַ֣ל ׀ יוֹשֵׁ֣ב יְרוּשָׁלַ͏ִ֗ם ר֤וּחַ חֵן֙ וְתַ֣חֲנוּנִ֔ים וְהִבִּ֥יטוּ אֵלַ֖י אֵ֣ת אֲשֶׁר־דָּקָ֑רוּ וְסָפְד֣וּ עָלָ֗יו כְּמִסְפֵּד֙ עַל־הַיָּחִ֔יד וְהָמֵ֥ר עָלָ֖יו כְּהָמֵ֥ר עַֽל־הַבְּכֽוֹר׃