Profetie in de Bijbel

Profetie

De Messias strijdt tegen Libanon

Jesaja 10:33-34 | Webmaster3 | ingevoerd: 05-12-2012 | gewijzigd: 05-12-2012
Profeet: Jesaja | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Jezus, Libanon, oorlog, woudreuzen, bomen

Samenvatting

Wanneer Jezus is teruggekomen zal Hij strijden tegen Libanon en dat land verslaan.

Bijbeltekst

33 Zie, de Heere, de HEERE van de legermachten,
zal met geweld de takken afhouwen;
de statige woudreuzen zullen worden omgehakt,
en de hoge bomen neergeworpen.
34 Hij zal het struikgewas in het woud wegkappen met het ijzer,
en de Libanon zal vallen door de Machtige.

Uitleg

Jesaja 10 laat zien waar Jezus de strijd mee aanbindt als Hij is teruggekeerd op aarde. In deze verzen staat wat er met Libanon zal gebeuren, het land dat bekend staat om zijn hoge bomen "de statige woudreuzen". In zijn vlag heeft het land nog steeds een boom staan. Opmerkelijk in deze verzen is dat de strijd niet door geleverd wordt door een leger, maar door een persoon: 'de Heere, de Heere van de legermachten' en 'de Machtige'.

Vervuld: nee

Deze strijd heeft nog niet plaatsgevonden.

Gerelateerde profetieën

De volken die Israël niet dienen, worden verwoest (Jes. 60:12)