Profetie in de Bijbel

Profetie

Joden als slaven naar Egypte gevoerd

Deuteronomium 28:68 | Webmaster3 | ingevoerd: 07-12-2012
Profeet: Mozes | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: slaven, Egypte, Diodorus, mijnen

Samenvatting

Na de verwoesting van Israël zullen joden als slaven naar Egypte vervoerd worden om op de markt te koop te worden aangeboden.

Bijbeltekst

68 De HEERE zal u in schepen naar Egypte laten terugkeren, over de weg waarvan ik u gezegd heb: Die zult u nooit meer zien. Daar zult u uzelf als slaven en slavinnen aan uw vijanden willen verkopen, maar er zal geen koper zijn.

Uitleg

Dit vers volgt op het gedeelte waarin wordt verteld dat Israël onder de voet gelopen zat worden door een volk dat een vreemde taal spreekt en zeer wreed te werk gaat: de Romeinen. Verschillende joden zullen als slaven naar Egypte verscheept worden. Ze worden aangeboden op de markt, maar koper zijn er niet.

Vervuld: ja

Historicus Diodorus schrijft dat na de verwoesting van de tempel in het jaar 70 veel joden naar Egypte werden gestuurd. Ze moesten dag en nacht in de mijnen werken. Ook schrijft Diodorus dat de markten overvoerd werden met joodse slaven, waardoor niemand ze wilde kopen.