Profetie in de Bijbel

Profetie

God belooft Abram een groot nageslacht

Genesis 15:1-6 | Webmaster3 | ingevoerd: 17-12-2012 | gewijzigd: 17-12-2012
Profeet: God | Geadresseerde: Abram
Trefwoorden: Abram, Abraham, God, volk, belofte

Samenvatting

Abram ziet een visioen waarin God hem een groot nageslacht belooft.

Bijbeltekst

1 Na deze dingen kwam het woord van de HEERE tot Abram in een visioen: Wees niet bevreesd, Abram, Ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot.
2 Toen zei Abram: Heere HEERE, wat zult U mij dan geven, aangezien ik kinderloos heenga en de bezitter van mijn huis deze Eliëzer uit Damascus zal zijn?
3 Verder zei Abram: Zie, mij hebt U geen nageslacht gegeven, en zie, iemand die in mijn huis geboren is, zal mijn erfgenaam zijn.
4 Maar zie, het woord van de HEERE kwam tot hem: Deze man zal uw erfgenaam niet zijn, maar iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt, die zal uw erfgenaam zijn.
5 Toen leidde Hij hem naar buiten en zei: Kijk toch naar de hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen. En Hij zei tegen hem: Zo talrijk zal uw nageslacht zijn.
6 En hij geloofde in de HEERE, en Die rekende hem dat tot gerechtigheid.

Uitleg

God spreekt in een visioen met Abram. Net als in Genesis 12, belooft God ook hier dat Abram rijk zal zegenen. Als Abram zegt, dat hij geen kinderen heeft, verzekert God dat hij wel een nageslacht zal krijgen, en dat dat zeer talrijk zal zijn. Het zal zo ontelbaar zijn als de sterren aan de hemel. Het laatste vers is ook interessant. Abram geloofde God, en dat geloof werd door God gerekend tot gerechtigheid.

Vervuld: ja

Abraham is de stamvader van veel volken geworden.