Profetie in de Bijbel

Profetie

Er zullen altijd Joden zijn

Jeremia 31:35-37 | Webmaster3 | ingevoerd: 17-12-2012 | gewijzigd: 16-02-2015
Profeet: Jeremia | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Joden, zon, maan, sterren, belofte, diaspora

Samenvatting

God belooft dat er altijd joden zullen blijven.

Bijbeltekst

35 Zo zegt de HEERE,
Die de zon tot een licht geeft overdag
en de vaste orde van maan en sterren
tot een licht in de nacht,
Die de zee opzweept, zodat haar golven bruisen,
HEERE van de legermachten is Zijn Naam.
36 Als deze verordeningen ooit zouden wijken
van voor Mijn aangezicht, spreekt de HEERE,
dan zou ook het nageslacht van Israël ophouden
een volk voor Mijn aangezicht te zijn, alle dagen!
37 Zo zegt de HEERE:
Als de hemel hierboven ooit opgemeten zou kunnen worden
en de fundamenten van de aarde beneden onderzocht zouden kunnen worden,
dan zou ook Ik heel het nageslacht van Israël verwerpen,
om alles wat zij gedaan hebben, spreekt de HEERE.

Uitleg

Via Jeremia belooft God dat het nageslacht van Israël nooit ophoudt te bestaan.
Dat is opmerkelijk omdat het volk het wel zeer zwaar te verduren zal krijgen: ballingschap, vernietiging van Israël en verspreiding en vervolging over de hele aarde. Ondanks dat zijn er altijd joden gebleven.

God verzekert dat de joden pas zullen verdwijnen als zon, maan en sterren niet meer schijnen en golven op de zee niet meer bruisen. Het heeft voor de tegenstanders van de joden dus geen zin om te proberen ze allemaal uit te roeien. God verzekert hier dat het ze nooit zal lukken.

Vervuld: ja

Er zijn altijd joden geweest, ondanks de vervolging en verspreiding over de hele aarde. Het is heel bijzonder dat de joden hun identiteit hebben gehouden, ondanks dat ze na de verwoesting van de tempel bijna 1900 jaar verspreid waren over de aarde.

Zelfs Adolf Hitler vond het bijzonder dat de joden niet opgegaan waren in andere volken. In Mein Kampf schreef hij: "In bijna geen enkel volk ter wereld is het overlevingsinstinct zo sterk ontwikkeld als in de zogenaamde 'uitverkorenen'. Daarvan is de overleving van dit ras het beste bewijs. Welk volk is in de afgelopen tweeduizend jaar blootgesteld aan zo weinig veranderingen van innerlijke aard, karakter, enz. als het Joodse volk? Welk volk is door grotere rampen getroffen dan dit volk en is daar desalniettemin onveranderd uitgekomen?"

Gerelateerde profetieën

Joden zullen het zwaar hebben maar hun tegenstanders worden gestraft (Ps. 129:1-8)