Profetie in de Bijbel

Profetie

Joden zullen het zwaar hebben maar hun tegenstanders worden gestraft

Psalm 129:1-8 | Webmaster3 | ingevoerd: 21-11-2021 | gewijzigd: 21-11-2021
Profeet: onbekend | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Israël, tegenstanders, Jodenhaat, Jodenvervolging

Samenvatting

De pelgrims bezingen hoe zwaar het volk Israël het vanaf het begin heeft, maar ook dat de tegenstanders ooit gestraft worden.

Bijbeltekst

1 Een pelgrimslied.
Zij hebben mij dikwijls benauwd, vanaf mijn jeugd
– zeg dat toch, Israël.
2 Zij hebben mij dikwijls benauwd, vanaf mijn jeugd;
toch hebben zij mij niet overwonnen.
3 Ploegers hebben mijn rug geploegd,
zij hebben hun voren lang gemaakt.
4 De HEERE, Die rechtvaardig is,
heeft de touwen van de goddelozen afgehakt.
5 Laat beschaamd worden en terugwijken
allen die Sion haten.
6 Laat hen worden als gras op de daken,
dat verdort voordat men het uittrekt,
7 waarmee de maaier zijn hand niet vult,
of de schovenbinder zijn arm;
8 en de voorbijgangers zeggen niet:
De zegen van de HEERE zij met u,
wij zegenen u in de Naam van de HEERE.

Uitleg

Deze psalm beschrijft heel kort de geschiedenis van het volk Israël. Het heeft het vaak zwaar gehad en dat begon al vroeg: "zij hebben mij dikwijls benauwd, vanaf mijn jeugd". Ondanks die ellende is het volk niet overwonnen.
Uiteindelijk zal God ervoor zorgen dat het weer goed komt met het volk: "De HEERE, Die rechtvaardig is, heeft de touwen van de goddelozen afgehakt". Deze touwen zijn, zoals de NBV het vertaalt, de riemen van de drijvers die over de rug van Israël ploegen.
De psalm beschrijft ook hoe het met deze haters van Israël afloopt: Ze worden beschaamd, wijken terug, worden als gras op de daken dat verdort en worden niet gezegend door voorbijgangers.

Vervuld: gedeeltelijk

Vervuld:
- Het Joodse volk heeft het altijd zwaar gehad.
- Het Joodse volk is nooit volledig overwonnen. Ondanks alle vervolgingen zijn er nog steeds Joden.

Nog niet vervuld:
- De touwen van de goddelozen zijn nog niet door God afgehakt.
- Nog niet alle goddelozen zijn gestraft voor het onderdrukken van het Joodse volk.

Gerelateerde profetieën

De joden zullen verstrooid worden onder de volken (Deut. 28:64-66)
Er zullen altijd Joden zijn (Jer. 31:35-37)
De joden zullen verspreid worden over de hele aarde (Ez. 34:2-6)
De joden worden verspreid onder de volken (Am. 9:1-10)