Profetie in de Bijbel

Profetie

Jezus voorspelt de verwoesting van Jeruzalem

Lucas 19:41-44 | Webmaster3 | ingevoerd: 01-01-2013 | gewijzigd: 01-01-2013 | 1 reactie
Profeet: Jezus | Geadresseerde: Lucas
Trefwoorden: Jezus, Palmpasen, ezel, Jeruzalem

Samenvatting

Jezus zegt dat Jeruzalem verwoest zal worden en vertelt ook waarom dat gebeurt.

Bijbeltekst

41 Toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen over het lot van de stad. 42 Hij zei: ‘Had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen! Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu. 43 Want er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken tegen je oprichten, je omsingelen en je van alle kanten insluiten. 44 Ze zullen je met de grond gelijkmaken en je kinderen verdelgen, en ze zullen geen steen op de andere laten, omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend.’

Uitleg

Jezus rijdt op een ezel Jeruzalem binnen. Zijn volgelingen eren hem door mantels voor hem op de grond te leggen. Als Jezus de stad ziet, huilt hij. De stad zal namelijk verwoest worden. Hij zegt dat dat gebeurt omdat de stad niet op deze dag geweten heeft wat vrede kan brengen. De inwoners van Jeruzalem hadden kennelijk moeten weten dat dit de dag is waarop Jezus als koning Jeruzalem binnenrijdt.

Vervuld: ja

Jeruzalem is in 70 verwoest door de Romeinen.

Reactie

There was already fosinopril teva pharmaceutical industries an unmarked, plain looking carriage waiting there, The steward jumped into the carriage and drove away cialis 10mg The rod photoreceptor cells, which are responsible for low light vision and are orientated in the retinal periphery, are the retinal processes affected first during non syndromic forms of this disease

rapocloma | 26-01-2023 00:30

Reageer op deze bijdrage

Plaats hier een snelle reactie of log in en plaats een reactie met uw account.

Uw reactie
Controlevraag
Verder