Profetie in de Bijbel

Profetie

Niemand weet wanneer hemel en aarde vergaan

Mattheüs 24:36 | Webmaster3 | ingevoerd: 04-01-2013 | gewijzigd: 20-08-2021
Profeet: Jezus | Geadresseerde: Enkele discipelen
Trefwoorden: Jezus, wederkomt, de Vader

Samenvatting

Jezus zegt dat niemand weet wanneer hemel en aarde vergaan. Alleen Zijn Vader weet het.

Bijbeltekst

36 Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader.

Uitleg

Dit vers heeft betrekking op het voorgaande, waarin staat: "de hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan". Niemand weet dus wanneer hemel en aarde zullen vergaan. Ook de engelen niet, alleen de Vader.

Vervuld: ja

Voorspellingen dat de aarde zou vergaan, zijn tot nu toe niet uitgekomen.