Profetie in de Bijbel

Profetie

Jezus kondigt de grote verdrukking aan

Mattheüs 24:15-22 | Webmaster3 | ingevoerd: 09-10-2012
Profeet: Jezus | Geadresseerde: discipelen
Trefwoorden: Jezus, grote verdrukking, Israël, discipelen

Samenvatting

Israël staat een grote verdrukking te wachten. Jezus legt uit hoe je kunt zien wanneer die verdrukking begint en wat de joden moeten doen.

Bijbeltekst

15 Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten! –
16 laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen.
17 Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen,
18 en wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen.
19 Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen!
20 En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op een sabbat.
21 Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal.
22 En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.

Uitleg

Jezus zegt dat er een grote verdrukking komt over Israël, nog groter dan er ooit geweest is. Het zal zo erg zijn dat iedereen om zou komen, als de dagen niet ingekort zouden worden (wordt daarmee vluchten bedoeld?). De verdrukking begint nadat de gruwel van verwoesting is neergezet op de heilige plaats. Veel uitleggers denken aan de afgodsbeeld in het heilige der heilige in de tempel. Als de Joden dit afgodsbeeld er zien staan, moeten ze onmiddellijk vluchten. Hier hint de Bijbel op het bestaan van televisie. Hoe kunnen de joden in Judea anders zien wat daar binnen gebeurt? Als dit dezelfde geschiedenis is, waar Zacharia 13:8-9 over gaat, dan zal twee derde van de joden omkomen.

Vervuld: nee

Deze grote verdrukking is er nog niet geweest.