Profetie in de Bijbel

Profetie

Jezus wordt verraden voor 30 zilverstukken

Zacharia 11:12-13 | Webmaster3 | ingevoerd: 20-02-2013 | gewijzigd: 07-12-2015
Profeet: Zacharia | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Judas, penningen, akker, pottenbakker, verraad, berouw

Samenvatting

Zacharia profeteert dat Jezus verraden zal worden voor dertig zilverstukken.

Bijbeltekst

12 Want Ik had tegen hen gezegd: Als het goed is in uw ogen, geef Mij Mijn loon; zo niet, laat het na. Toen hebben zij Mijn loon afgewogen: dertig zilverstukken.
13 Maar de HEERE zei tegen Mij: Werp dat de pottenbakker toe – een mooie prijs waarop Ik door hen geschat ben! Daarop nam Ik de dertig zilverstukken en wierp ze in het huis van de HEERE de pottenbakker toe.

Uitleg

In dit vers gaat het over een loon van dertig zilverstukken. Het geld wordt in ontvangst genomen, in het huis van de HEERE gegooid en komt bij een pottenbakker terecht.

Vervuld: ja

Wie het Nieuwe Testament leest, ontdekt dat deze profetie betrekking heeft op het verraden van Jezus door Judas. Judas kreeg voor zijn daad dertig zilverstukken (Mat.26:15). In Mat.27 lezen we dat Judas berouw kreeg en het geld in de tempel gooide. De overpriesters kochten ervan een akker van een pottenbakker. Die akker zou dienst doen als begraafplaats voor vreemdelingen.

Opmerkingen

Gek dat Mattheüs verwijst naar de profeet Jeremia terwijl die het over 17 zilverstukken heeft en niet naar Zacharia die het heeft over 30 zilverstukken.