Profetie in de Bijbel

Profetie

Wie verzoekingen verdraagt ontvangt een kroon

Jakobus 1:12 | Webmaster3 | ingevoerd: 05-06-2013
Profeet: Jakobus | Geadresseerde: de twaalf stammen in verstrooiing
Trefwoorden: kroon, lauwerkrans, zegekrans, Jakobus, verzoeking

Samenvatting

Wie verzoekingen verdraagt wordt beloond met een kroon.

Bijbeltekst

12 Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben.

Uitleg

Jakobus bemoedigt gelovigen die beproevingen te verduren krijgen. Die beproevingen zorgen voor standvastigheid in het geloof. En voor wie volhoudt ligt een mooie prijs in het verschiet: een kroon. Sommige vertalingen gebruiken hier het woord "lauwerkrans". Het gaat om hetzelfde Griekse woord dat we ook in Openbaring 2:10 en 3:11 tegenkomen. Hier worden de gemeenten van Smyrna en Filadelfia opgeroepen vol te houden en staat dat voor wie dat doet er een kroon (of lauwerkrans of zegekrans) is.

In Openbaring 4:10 lezen we dat 24 ouderlingen voor de troon van God eren en hun kronen neerwerpen.

Vervuld: nee

We hebben de kroon nog niet gekregen.

Gerelateerde profetieën

Ouderlingen krijgen een krans (1 Petr. 5:4)