Profetie in de Bijbel

Profetie

Sem gaf zijn zoon een profetische naam

Genesis 10:21-24 | Webmaster3 | ingevoerd: 15-09-2013
Profeet: Sem | Geadresseerde: iedereen
Trefwoorden: Arfachsad, redder, genezer, Jezus.

Samenvatting

Een van de zonen van Sem kreeg de naam Arfachsad. De naam betekent 'genezer' en 'redder'.

Bijbeltekst

21 Ook bij Sem zijn zonen geboren; hij is de voorvader van alle zonen van Heber, en de broer van Jafeth, de oudste.
22 Sems zonen waren: Elam, Assur, Arfachsad, Lud en Aram.
23 De zonen van Aram waren: Uz, Hul, Gether en Mas.
24 Arfachsad verwekte Selah, en Selah verwekte Heber.

Uitleg

In een van de geslachtsregisters van Genesis lezen we dat Sem een van zijn zonen de naam Arfachsad gaf. De naam betekent genezer en redder en blijkt profetisch te zijn. Arfachsad werd de vader van Heber en uit diens nakomelingen kwamen Abraham, Izaäk en Jakob voort, waaruit het volk Israël zou ontstaan. Uit Israël is de Messias voortgekomen, de redder en genezer.

Vervuld: ja

Uit het nageslacht van Arfachsad is Jezus is geboren; de genezer en redder.