Profetie in de Bijbel

Video

Een selectie van YouTube-filmpjes over profetie.

Was Mohammed een profeet?

Volgens de islam was Mohammed een profeet. Maar is dat werkelijk zo? Sam Shamoun legt uit waar je een valse profeet aan herkent en of Mohammed voldoet aan dat profiel.

Walid Shoebat over 666

Een van de bekendste profetische verzen uit de Bijbel gaat over 'het nummer van het beest'. Johannes schrijft in Openbaring 13:18 "Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig." Eeuwenlang hebben mensen hun hoofd gebroken over de vraag wat er met 666 bedoeld wordt. Walid Shoebat denkt dat er in de originele tekst geen getal staat, maar iets anders.

Welke oorlog komt eerder: Psalm 83 of EzechiŽl 38?

Psalm 83 en EzechiŽl 38/39 zijn beide profetieŽn over oorlogen tegen IsraŽl. Bill Salus legt in Jewish Voice uit waarom hij denkt dat de Psalm 83-oorlog het eerst uitbreekt.

Twee oorlogen: Jesaja 17 en Psalm 83

Jesaja 17 en Psalm 83 zijn beide profetieŽn van oorlogen. Volgens Kevin Lea staat niets het uitbreken van deze oorlogen in de weg. Bekijk niet alleen dit eerste deel, maar ook deel 2. Daarin legt hij onder andere uit waarom we Psalm 83 als een profetie kunnen zien en niet als alleen een stuk poŽzie.