Profetie in de Bijbel

Profeet

Izak

Leefde: van 1938 v.Chr. tot 1758 v.Chr.

Izak is de tweede aartsvader en de enige zoon die Abraham bij zijn vrouw Sara kreeg. Hij is de vader van Jakob en Esau. Hij zou op de berg Moria door zijn vader geofferd worden in opdracht van God, maar werd door de tussenkomst van een engel gered.

Bron: Wikipedia.

Bijbelboek Aantal Profetie
Bijbelboek Aantal Vervuld Profetie
Genesis2 Izak zegent Jakob (Gen. 27:27-29)
Izak zegent Ezau (Gen. 27:39-40)

Terug