Profetie in de Bijbel

Profetie

Izak zegent Jakob

Genesis 27:27-29 | Webmaster3 | ingevoerd: 07-12-2012 | gewijzigd: 16-12-2013 | 3 reacties
Profeet: Izak | Geadresseerde: Jakob
Trefwoorden: Jakob, Ezau, Izak, zegen, vloek, welvaart, macht, bescherming

Samenvatting

De oude Izak denkt dat hij Ezau zegent, maar hij zegent Jakob. De zegen van Jakob werkt door in zijn nageslacht: Israël.

Bijbeltekst

27 Hij kwam dichterbij en kuste hem. Toen rook hij de geur van zijn kleren en zegende hem. Hij zei:
Zie, de geur van mijn zoon
is als de geur van het veld,
dat de HEERE gezegend heeft.
28 Moge God je geven
van de dauw van de hemel,
van de vruchtbare streken van de aarde:
overvloed van koren en nieuwe wijn.
29 Volken zullen je dienen,
naties zullen zich voor je buigen.
Wees heerser over je broers,
de zonen van je moeder zullen zich voor je buigen.
Vervloekt moet zijn wie jou vervloekt,
en gezegend wie jou zegent!

Uitleg

Izak is oud geworden en wil zijn lievelingszoon Ezau zegenen. Op het moment dat Ezau in het veld is om wild te schieten voor zijn vader, grijpt Jakob zijn kans. Hij doet zich voor als Ezau en wordt door zijn vader gezegend.
Op die manier krijgt Izak de volgend zegeningen:
Welvaart:
- van de dauw van de hemel
- van de vruchtbare streken van de aarde: overvloed van koren en nieuwe wijn
Macht:
- volken zullen je dienen, naties zullen zich voor je buigen.
- wees heerser over je broers, de zonen van je moeder zullen zich voor je buigen.
Bescherming:
- vervloekt moet zijn wie jou vervloekt, en gezegend wie jou zegent.

De laatste zegening lijkt veel op de zegen die Abraham kreeg bij zijn roeping door God in Genesis 12: "Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden." Die zegen is dus van Abram via Izak op Jakob overgegaan.

Vervuld: ja

Israël is gezegend met welvaart, macht en bescherming.

Gerelateerde profetien

Izak zegent Ezau (Gen. 27:39-40)

Reacties

5 mg daily for 28 days, significantly increased LH levels by 339 in the young and 323 in the elderly with a corresponding clinically insignificant 146 increase and 99 increase in testosterone levels, respectively caffeine and viagra

rapocloma | 28-01-2023 15:21

Neither tamoxifen nor raloxifene should be used in women who have a history of thromboembolic events deep venous thrombosis, pulmonary embolus, stroke, or transient ischemic attack safe cialis online

rapocloma | 02-02-2023 01:41

tamoxifen warnings minomycin perrigo albuterol inhaler recall lot numbers Victims of Rosales scheme paid more than 80 million collectively for art they later learned was fake, according to the indictment

rapocloma | 06-02-2023 23:45

Reageer op deze bijdrage

Plaats hier een snelle reactie of log in en plaats een reactie met uw account.

Uw reactie
Controlevraag
Verder