Profetie in de Bijbel

Profetie

Izak zegent Ezau

Genesis 27:39-40 | Webmaster3 | ingevoerd: 07-12-2012 | gewijzigd: 16-11-2014
Profeet: Izak | Geadresseerde: Ezau
Trefwoorden: Ezau, Jakob, Izak, Edom

Samenvatting

Izak zegent Ezau en zegt dat die zal leven van het zwaard.

Bijbeltekst

39 Toen antwoordde zijn vader Izak en zei tegen hem:
Zie, van de vruchtbare streken van de aarde
zal je woongebied zijn,
en van de dauw van de hemel van boven.
40 Van je zwaard zul je leven
en je broer zul je dienen.
Maar als je tot macht komt,
zul je zijn juk van je nek afrukken.

Uitleg

Nadat Jakob door een list de zegen van zijn vader heeft gekregen die eigenlijk voor Ezau bestemd was, vraagt Ezau zijn vader hem toch een zegen te geven. Veel goeds zit er niet in.
- Ezau zal wonen in onvruchtbare streken
- Hij zal leven van het zwaard.
- Hij zal zijn broer Jakob dienen.
Positief punt voor Ezau is dat als hij aan de macht komt, het juk van Jakob van zich af kan schudden.
Izak beschrijft hier heel mooi de relatie die Israël met de omringende volken zal hebben.

Vervuld: ja

Ezau werd de stamvader van de Edomieten. Dit volk woonde ten zuidoosten van de Dode Zee en bouwde de beroemde rotsstad Petra. Verschillende uitleggers wijzen erop dat het gebied van de Edomieten zich uitstrekte tot ver in het Arabisch schiereiland in het huidige Saoedi-Arabië.

Maleachi 1:2-4 beschrijft dat deze profetie is vervuld. "Ik heb zijn bergen gemaakt tot een woestenij, en zijn erfelijk bezit prijsgegeven aan de jakhalzen van de woestijn. Hoewel Edom zegt: Als wij verwoest worden, bouwen wij de puinhopen weer op, zegt de HEERE van de legermachten dit: Zullen zíj bouwen, dan zal Ík afbreken, en men zal hen noemen: Goddeloos gebied, en: Het volk waarop de HEERE tot in eeuwigheid toornig is."

Gerelateerde profetieën

Izak zegent Jakob (Gen. 27:27-29)