Profetie in de Bijbel

Profetie

Er komen oorlogen voordat de eindtijd aanbreekt

Mattheüs 24:6-8 | Webmaster3 | ingevoerd: 22-10-2013 | gewijzigd: 22-10-2013
Profeet: Jezus | Geadresseerde: discipelen
Trefwoorden: oorlogen, opstanden, hongersnoden, besmettelijke ziekten, eindtijd, Olijfberg, Jezus

Samenvatting

Jezus zegt dat voordat de eindtijd aanbreekt oorlogen, opstanden, hongersnoden en besmettelijke ziekten uitbreken. Die zijn niet een teken dat te eindtijd is aangebroken maar zullen al eerder plaatsvinden.

Bijbeltekst

6 U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde.
7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen.
8 Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën.

Uitleg

Op de Olijfberg vragen enkele discipelen aan Jezus wat er in de eindtijd zal gebeuren. Jezus begint met de waarschuwing tegen misleiding en tegen valse christussen. Daarna vertelt hij dat er oorlogen, opstanden, hongersnoden en besmettelijke ziekten zullen uitbreken en zullen er aardbevingen plaatsvinden. Die zijn niet een teken dat te eindtijd is aangebroken maar zullen al eerder plaatsvinden.

Vervuld: ja

Sinds Jezus deze uitspraak deed, zijn er heel wat oorlogen, opstanden, hongersnoden en besmettelijke ziekten uitgebroken en aardbevingen geweest.

Gerelateerde profetieën

Jezus kondigt oorlogen, opstanden en aardbevingen aan (Luc. 21:9-11)
Oorlogen geen teken van eindtijd (Mar. 13:7-8)