Profetie in de Bijbel

Profetie

Jezus waarschuwt voor valse profeten

Markus 13:21-23 | Webmaster3 | ingevoerd: 20-11-2013
Profeet: Jezus | Geadresseerde: discipelen
Trefwoorden: valse christussen, valse profeten, misleiding, waarschuwing, Jezus, Olijfberg

Samenvatting

Jezus waarschuwt zijn leerlingen dat er valse profeten zullen komen.

Bijbeltekst

21 En als dan iemand tegen u zal zeggen: Zie, hier is de Christus; of zie, Hij is daar; geloof het niet.
22 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen tekenen en wonderen doen om – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen te misleiden.
23 Maar past u op; zie, Ik heb u alles van tevoren gezegd!

Uitleg

Tijden zijn onderwijzing op de Olijfberg vertelt Jezus dat er valste christussen en valse profeten zullen komen, die zelfs tekenen en wonderen zullen doen. Doel van deze lieden is om de christenen te misleiden. Jezus waarschuwt op te passen voor deze lieden.

Vervuld: ja

Er zijn in de geschiedenis verschillende mensen geweest die beweerden christus te zijn en er zijn verschillende valse profeten geweest.

Gerelateerde profetieën

Jezus zegt dat er valse profeten en christussen komen (Mat. 24:23-28)