Profetie in de Bijbel

Profetie

Jezus zegt dat er valse profeten en christussen komen

Mattheüs 24:23-28 | Webmaster3 | ingevoerd: 12-11-2013
Profeet: Jezus | Geadresseerde: discipelen
Trefwoorden: Jezus, wederkomst, bliksem, valse christussen, valse profeten

Samenvatting

Jezus waarschuwt voor valse christussen en vertelt ook hoe Zijn komst eruit ziet.

Bijbeltekst

23 Als iemand dan tegen u zegt: Zie, hier is de Christus of daar, geloof het niet;
24 want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden.
25 Zie, Ik heb het u van tevoren gezegd!
26 Als men dan tegen u zal zeggen: Zie, Hij is in de woestijn; ga er niet opuit; zie, Hij is in de binnenkamers, geloof het niet,
27 want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.
28 Want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen.

Uitleg

In dit gedeelte van de onderwijzing op de Olijfberg waarschuwt Jezus zijn leerlingen voor valse profeten en mensen die ten onrechte beweren de teruggekeerde Jezus te zijn. Deze lieden zullen grote wonderen doen en ook de uitverkorenen (christenen?) misleiden. Ook verhalen van dat Jezus in de woestijn is, moeten we niet geloven. De komst van Jezus zal zo klaar als een klontje zijn: zijn komst moet je vergelijken met een bliksemschicht in het oosten die ook nog in het westen te zien is. Verderop in dit hoofdstuk legt Jezus uit Hij op de wolken van de hemel komt en met grote kracht en heerlijkheid en dat alle stammen hem zullen zien.

Vervuld: ja

Er zijn in de geschiedenis al heel wat valse profeten en christussen geweest. Interessantste voorbeeld is misschien Mohammed, die beweerde een profeet te zijn en zei dat hij van een engel een boodschap van God kreeg. Met deze boodschap, die op cruciale onderdelen afwijkt van het christelijk geloof, heeft hij vele christenen misleid. Het Midden-Oosten was ooit bijna helemaal christelijk en wordt nu gedomineerd door de islam.

Opmerkingen

De betekenis van vers 28 is mij onduidelijk. Wat bedoelt Jezus precies met "want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen"?

Gerelateerde profetieën

Jezus waarschuwt voor valse profeten (Mar. 13:21-23)
Valse profeten zijn herkenbaar aan hun vruchten (Mat. 7:15-21)