Profetie in de Bijbel

Profetie

Wie de HEERE aanroept wordt gered

Joël 2:32 | Webmaster3 | ingevoerd: 10-12-2013 | gewijzigd: 28-12-2013
Profeet: Joël | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Joël, dag van de HEERE, redding, Jeruzalem, rapture

Samenvatting

Joël profeteert dat iedereen die God aanroept, gered zal worden van de ellende op de dag van de HEERE.

Bijbeltekst

32 Het zal geschieden dat ieder die de Naam van de HEERE zal aanroepen, behouden zal worden.
Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn,
zoals de HEERE gezegd heeft,
namelijk bij hen die ontkomen zijn,
die de HEERE roepen zal.

Uitleg

In de verzen hiervoor schrijft Joël over de dag van de HEERE, waarop God de aarde straft. Hier lezen we dat het eenvoudig is om aan deze straf te ontkomen: door de Naam van de HEERE aan te roepen. Het is fascinerend te lezen waar die redding dan vandaan komt: Jeruzalem. Daar stond het kruis van Jezus, dat ons redding kan geven. Interessant is ook dat God de mensen die hem aanroepen, Zelf zal roepen. Mogelijk duidt dit op de rapture, waarbij God de christenen van de aarde haalt, voordat een tijd van oordeel aanbreekt.

Vervuld: gedeeltelijk

Wie de HEERE heeft aangeroepen is gered van het oordeel. Wie dat nog niet gedaan heeft, nog niet.

Opmerkingen

In andere vertalingen staat dit vers als Joël 3:5 in de Bijbel.

Gerelateerde profetieën

Jesaja profeteert over de opname (Jes. 26:19-21)
Jezus over zijn eigen hemelvaart en de opname (Joh. 14:1-3)