Profetie in de Bijbel

Profetie

Jezus over zijn eigen hemelvaart en de opname

Johannes 14:1-3 | Webmaster3 | ingevoerd: 14-09-2013 | gewijzigd: 17-05-2020
Profeet: Jezus | Geadresseerde: alle discipelen, behalve Judas
Trefwoorden: Jezus, discipelen, rapture

Samenvatting

Jezus zegt dat hij naar het huis van zijn vader gaat en dat hij terugkomt om zijn volgelingen op te halen.

Bijbeltekst

1 Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij.
2 In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.
3 En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.

Uitleg

Tijdens het laatste avondmaal kondigt Jezus Zijn hemelvaart aan. Hij zegt dat Hij naar het huis van Zijn Vader gaat en daar een plaats voor zijn volgelingen gereed maakt. Als hij dat gedaan heeft, komt hij terug om zijn volgelingen op te halen.

Vervuld: gedeeltelijk

Jezus is naar de hemel gegaan (hemelvaart) en zal daar een plaats gereed maken voor zijn volgelingen. De opname van van hen (de rapture) heeft nog niet plaats gevonden.

Gerelateerde profetieën

Wie de HEERE aanroept wordt gered (Jl. 2:32)
Jesaja profeteert over de opname (Jes. 26:19-21)