Profetie in de Bijbel

Profetie

Jesaja profeteert over de opname

Jesaja 26:19-21 | Webmaster3 | ingevoerd: 07-09-2013 | gewijzigd: 24-07-2020
Profeet: Jesaja | Geadresseerde: iedereen
Trefwoorden: Jesaja, opname van de gemeente, wraak

Samenvatting

Jesaja zegt dat de doden zullen opstaan.

Bijbeltekst

19 Uw doden zullen leven – ook mijn dood lichaam – zij zullen opstaan.
Ontwaak en juich, u die woont in het stof,
want Uw dauw zal zijn als dauw op jong, fris groen
en de aarde zal de gestorvenen baren.
20 Ga, Mijn volk, treed uw kamers binnen,
sluit uw deuren achter u.
Verberg u voor een klein ogenblik,
totdat de gramschap over is.
21 Want zie, de HEERE gaat uit Zijn plaats
om de ongerechtigheid van de bewoners van de aarde aan hen te vergelden.
De aarde zal het bloed dat erop vergoten is, aan het licht brengen.
Zij zal haar gedoden niet langer bedekt houden.

Uitleg

Jesaja geeft in deze verzen een prachtig beeld van de opname van de gemeente. De doden zullen opstaan en het volk (dat kennelijk op aarde is) zal naar de kamers gaan. Daar zal het volk een tijdje verblijven; totdat de gramschap over is. Jesaja legt ook nog uit wat er in die periode gebeurt: God zal de ongerechtigheid aan de bewoners van de aarde vergelden.

Vervuld: nee

Dit heeft nog niet plaatsgevonden.

Gerelateerde profetieën

Wie de HEERE aanroept wordt gered (Jl. 2:32)
Jezus over zijn eigen hemelvaart en de opname (Joh. 14:1-3)
Henoch stierf niet, maar werd weggenomen (Gen. 5:21-24)
Bewaard worden voor het uur van verzoeking is mogelijk (Op. 3:10)
Lot gered uit Sodom (Gen. 19:1-29)
Als God vergelding brengt zullen de gelovigen beschermd worden (Ps. 91)
Dwaze meisje vergeten olie (Mat. 25:1-13)
Jezus zal ons wegrukken uit deze wereld (Gal. 1:1-5)
De doden zullen eerst opgenomen worden bij de opname (1 Tess. 4:13-18)
De dagen van Noach en Lot (Luc. 17:26-37)