Profetie in de Bijbel

Profetie

Volken gestraft voor misdaden tegen Israël

Joël 3:1-4 | Webmaster3 | ingevoerd: 16-01-2014 | gewijzigd: 16-01-2014
Profeet: Joël | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Israël, Joël, verdeling van het land, oordeel

Samenvatting

Joël profeteert dat eens alle volken bijeengebracht worden om gestraft te worden. Een van de redenen voor het oordeel is de verdeling van het land Israël.

Bijbeltekst

1 In dezelfde tijd dat ik het lot van Juda en Jeruzalem ten goede keer, 2 zal ik alle volken bijeenbrengen en wegvoeren naar de vallei van Josafat om daar een oordeel over hen te vellen. Want zij hebben mijn volk Israël, mijn eigendom, onder vreemde volken verstrooid, ze hebben mijn land verdeeld 3 en om mijn volk het lot geworpen; ze hebben jongens geruild tegen hoeren en meisjes verkocht voor wijn, om zich te bedrinken.

Uitleg

Joël schrijft dat de volken ooit bijeengebracht zullen worden in de vallei van Josafat (Josafat betekent 'de HEERE oordeelt') om veroordeeld te worden. Interessant zijn de redenen voor die veroordeling.

De volken hebben:
1. Israël verstrooid onder vreemde volken.
2. Gods land verdeeld.
3. Om Israël het lot geworpen.
4. Joodse jongens en meisjes verhandeld.

Punt 2 is interessant. Kennelijk zal Israël verdeeld worden, tot woede van God.
Interessant is ook dat de verdeling van Israël onder de volken, die begon na de verwoesting van de tempel in het jaar 70, later dus gewroken zal worden.

Vervuld: nee

De volken zijn nog niet geoordeeld. Israël is nog niet verdeeld.

Gerelateerde profetieën

De volken die Israël niet dienen, worden verwoest (Jes. 60:12)
God komt de aarde oordelen (Ps. 98)