Profetie in de Bijbel

Profetie

Jezus zal niet herkend worden als Messias

Jesaja 53:1-4 | Webmaster3 | ingevoerd: 21-05-2014 | gewijzigd: 02-09-2014 | 1 reactie
Profeet: Jesaja | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Jesaja, Jezus, evangelie

Samenvatting

Jesaja profeteert dat de Messias bij zijn komst niet herkend wordt en verworpen zal worden.

Bijbeltekst

1 Wie heeft onze prediking geloofd,
en aan wie is de arm van de HEERE geopenbaard?
2 Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht,
als een wortel uit dorre aarde.
Gestalte of glorie had Hij niet;
als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben.
3 Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen,
een Man van smarten, bekend met ziekte,
en als iemand voor wie men het gezicht verbergt;
Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.
4 Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen,
ons leed heeft Hij gedragen.
Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde,
door God geslagen en verdrukt.

Uitleg

Jesaja 53 gaat over Jezus. Het hoofdstuk lijkt wel een samenvatting van de evangeliën, waarin het leven van Jezus beschreven wordt. In deze verzen lezen we wat Jezus kwam doen (onze ziekten en ons leed dragen) maar ook dat hij door velen niet herkend zou worden als Messias.

Vervuld: ja

Jezus is gekomen, werd door velen niet herkend als Messias, genas zieken, droeg onze zonden, werd geslagen en verdrukt (en zelfs gekruisigd).

Opmerkingen

Mat. 8:17 en 1 Petr. 2:24 verwijzen naar deze tekst.

Gerelateerde profetien

De Messias zal gerekend worden tot de misdadigers (Jes. 53:12)
De steen die de bouwers verwerpen, wordt een hoeksteen (Ps. 118:22-23)
Genodigden willen niet naar feestmaal (Luc. 14:15-24)
Veel niet-joden zullen tot geloof komen (Mat. 8:5-13)

Reactie

cialis for sale online This hand out answers questions about and offers tips for managing diarrhea

Optorroli | 16-03-2023 20:36

Reageer op deze bijdrage

Plaats hier een snelle reactie of log in en plaats een reactie met uw account.

Uw reactie
Controlevraag
Verder