Profetie in de Bijbel

Profetie

Als God Zijn gezicht laat zien, is Israël gered

Psalm 80:1-20 | Webmaster3 | ingevoerd: 01-08-2014 | gewijzigd: 04-11-2014
Profeet: Asaf | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Asaf, Israël, wederkomst, Jezus

Samenvatting

Israël is in nood. De redding kan alleen van God komen. Als Hij zijn gezicht laat zien, worden de joden verlost.

Bijbeltekst

1 Voor de koorleider, op ‘De lelies’; een getuigenis, een psalm van Asaf.

2 Herder van Israël, neem ter ore,
U, Die Jozef als schapen leidt.
U, Die troont tussen de cherubs,
verschijn blinkend!
3 Wek Uw macht op voor de ogen van Efraïm, Benjamin en Manasse
en kom ons verlossen.
4 O God, breng ons terug;
doe Uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden.

5 HEERE, God van de legermachten, hoelang zal Uw toorn branden
tegen het gebed van Uw volk?
6 U geeft hun tranenbrood te eten
en laat hun tranen drinken uit een maatbeker.

7 U hebt ons voor onze buren tot een bron van ruzie gemaakt,
onze vijanden spotten onder elkaar.
8 O God van de legermachten, breng ons terug;
doe Uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden.

9 U hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven,
de heidenvolken verdreven en hém geplant.
10 U hebt een plaats voor hem bereid
en hem wortel doen schieten,
zodat hij heel het land vulde.

11 De bergen zijn met zijn schaduw bedekt geweest,
zijn takken waren als machtige ceders.
12 Hij breidde zijn ranken uit tot aan de zee,
zijn jonge loten tot aan de rivier.

13 Waarom hebt U een bres geslagen in zijn muren,
zodat alle voorbijgangers op de weg hem leegplukken?
14 Het zwijn uit het woud heeft hem losgewroet,
het wild van het veld heeft hem afgegraasd.

15 O God van de legermachten, keer toch terug;
kijk neer uit de hemel en zie.
Zie om naar deze wijnstok,
16 de stam die Uw rechterhand geplant heeft,
en dat om de Zoon, Die U voor Uzelf sterk gemaakt hebt.
17 De wijnstok is met vuur verbrand, is afgekapt;
Uw volk komt om door de bestraffing van Uw aangezicht.

18 Laat Uw hand rusten op de Man van Uw rechterhand,
op de Mensenzoon, Die U voor Uzelf sterk gemaakt hebt.
19 Dan zullen wij ons niet van U afkeren;
behoud ons in het leven, dan zullen wij Uw Naam aanroepen.
20 HEERE, God van de legermachten, breng ons terug;
doe Uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden.

Uitleg

In Psalm 20 geeft de profeet Asaf prachtig de geschiedenis van Israël weer. Het volk is als een wijnstok uit Egypte uitgegraven en in het beloofde land geplant. Het werd er een machtig land. Maar nu wordt het er belaagd door tegenstanders. Asaf vraagt de HEERE, God van de legermachter om hulp, en profeteert dat als Hij zijn aangezicht laat zien, Israël verlost zal worden.

Vervuld: nee

Wanneer Jezus terug komt zal Hij de tegenstanders van Israël verslaan. Daar is het wachten op. We mogen er ook voor bidden: "Uw koninkrijk kome".

Gerelateerde profetieën

De HEERE komt terug naar de aarde (Ps. 97)
God komt de aarde oordelen (Ps. 98)