Profetie in de Bijbel

Profetie

Valse profeten zijn herkenbaar aan hun vruchten

Mattheüs 7:15-21 | Webmaster3 | ingevoerd: 06-08-2014 | gewijzigd: 07-08-2014
Profeet: Jezus | Geadresseerde: discipelen
Trefwoorden: valse profeten, Jezus, Mohammed, islam, boom

Samenvatting

Jezus waarschuwt dat er valse profeten komen. Die zijn te herkennen aan hun vruchten.

Bijbeltekst

15 Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn.
16 Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels?
17 Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort.
18 Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen.
19 Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.
20 Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen.
21 Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is.

Uitleg

Deze woorden van Jezus komen uit de Bergrede. In het voorgaande gedeelte adviseert Jezus zijn publiek door de nauwe poort naar binnen te gaan. Maar hier waarschuwt Jezus dat niet elke nauwe poort en elk smal pad naar het leven leidt. Er komen valse profeten, die ons proberen te misleiden: het lijken schapen maar het zijn roofzuchtige wolven.

Hoe kunnen we ze herkennen? Eenvoudig: aan hun vruchten. Zijn de vruchten goed, dan gaat het om een goede boom (profeet); zijn ze slecht dan.t is de boom slecht. Maar wat is een goede vrucht? In Galaten 5:22-23 wordt een opsomming gegeven van de eigenschappen van de vrucht van de Geest:
- liefde
- blijdschap
- vrede
- geduld
- vriendelijkheid
- goedheid
- geloof
- zachtmoedigheid
- zelfbeheersing

We moeten oppassen voor leraren wiens werk niet deze eigenschappen oplevert. Het zijn valse profeten.

Vervuld: ja

In de geschiedenis zijn er heel wat valse profeten geweest die het op christenen gemunt hebben.

De bekendste valse profeet is misschien wel Mohammed, stichter van de islam. Alleen al door naar de vruchten van hem en zijn godsdienst te kijken, kunnen we zien dat hij een valse profeet is.

Hoe staat het met liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing in bij Mohammed en zijn islam?

- Liefde: moslims mogen geen joden of christenen als vriend hebben.
- Blijdschap: pleziertjes als alcohol zijn in de islam verboden, de Turkse vicepremier Bülent Arınç zei dat vrouwen van de islam niet in het openbaar mogen lachen, de Taliban verboden in Afghanistan iets aangenaams als muziek.
- Vrede: sla de krant open en zie in hoeveel oorlogen moslims (onderling) verwikkeld zijn.
- Geduld: Moslims hoeven niet te bidden en wachten tot het vrederijk aanbreekt. Ze moeten er zelf voor vechten.
- Vriendelijkheid: moslims mogen geen joden of christenen als vriend hebben. Moslims moeten de joden haten.
- Goedheid: Moslims moeten aalmoezen geven. Niet omdat ze dat zelf vanuit hun hart zo graag doen, maar omdat dat is voorgeschreven en ze daarmee voldoen aan een van de eisen om naar de hemel te mogen (is dat echte goedheid?).
- Geloof: de islam gelooft niet in de godheid van Jezus, dat Hij aan het kruis gestorven is en drie dagen later is opgestaan.
- Zachtmoedigheid: lees in de geschiedenisboeken hoe gewelddadig de islam zich verspreid heeft of lees in de krant van vandaag hoe wreed en meedogenloos moslims tegenwoordig in veel landen met tegenstanders omgaan.
- Zelfbeheersing: Mohammed was geen toonbeeld van zelfbeheersing. Zo nam hij meer vrouwen dan volgens zijn eigen islam was toegestaan. Mannen die boos zijn op hun vrouw mogen haar slaan.

Opmerkingen

Interessant is dat Jezus mensen profeteren vergelijkt met bomen. Ook in veel andere profetische passages wordt met het woord 'boom' vaak 'mens' bedoeld.

Gerelateerde profetieën

Jezus zegt dat er valse profeten en christussen komen (Mat. 24:23-28)