Profetie in de Bijbel

Profetie

Jezus vervloekt drie steden in Galilea

Mattheüs 11:20-24 | Webmaster3 | ingevoerd: 15-11-2014 | gewijzigd: 17-01-2015
Profeet: Jezus | Geadresseerde: Chorazin, Bethsaïda, Kapernaüm
Trefwoorden: Chorazin, Bethsaïda, Kapernaüm, Galilea, oordeel

Samenvatting

Jezus zegt dat op de dag van het oordeel Chorazin, Bethsaïda en Kapernaüm zwaar gestraft zullen worden.

Bijbeltekst

20 Toen begon Hij de steden waarin de meeste krachten door Hem verricht waren, te verwijten dat zij zich niet bekeerd hadden:
21 Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaïda! Want als in Tyrus en Sidon de krachten gebeurd waren die in u plaatsgevonden hebben, dan zouden zij zich allang in zak en as bekeerd hebben.
22 Maar Ik zeg u: Het zal voor Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor u.
23 En u, Kapernaüm, die tot de hemel toe verhoogd bent, u zult tot de hel toe neergestoten worden. Want als in Sodom de krachten waren gebeurd die in u hebben plaatsgevonden, dan zou het tot op de huidige dag gebleven zijn.
24 Maar Ik zeg u dat het voor het land van Sodom verdraaglijker zal zijn op de dag van het oordeel dan voor u.

Uitleg

Jezus profeteert dat op de dag van het oordeel drie steden in Galilea zeer zwaar gestraft zullen worden. Het gaat om Chorazin, Bethsaïda en Kapernaüm waar Jezus veel wonderen heeft gedaan. Ondanks die wonderen bekeerden de inwoners zich niet. De straf voor Chorazin en Bethsaïda zal zwaarder zijn dan die voor Tyrus en Sidon en die van Kapernaüm zwaarder dan die van het land van Sodom.

We leren hier een interessant principe: steden (maar ook mensen) die van God gehoord hebben en Zijn daden gezien hebben, maar Hem verwerpen, zullen strenger geoordeeld worden dan mensen die geen kennis van God hebben.

Vervuld: ja

Volgens The Archaeological Encyclopedia of the Holy Land was er een stad met de naam Chorazin, die in de vierde eeuw werd verwoest, mogelijk door een aardbeving, en in de vijfde eeuw is herbouwd. Of het om het 'Chorazin' gaat waar Jezus over heeft is de vraag. Bij opgravingen zijn er namelijk geen overblijfselen uit de tijd van Jezus gevonden. Die werden wel in de omgeving aangetroffen. Kennelijk was dàt het historische Chorazin en ook dat is verwoest.

De stad Bethsaida bestaat niet meer. Hij lag aan de noordzijde van het meer van Galilea niet ver van de monding van de Jordaan. De stad is in de vierde eeuw verwoest.

Kapernaüm werd in de zevende eeuw gedeeltelijk verwoest door de Perzen. Onder Arabische overheersing werden de synagoge en de kerk verwoest (tussen de zevende en twaalfde eeuw). Daarna volgde de totale verwoesting van de stad.

Gerelateerde profetieën

Jezus vervloekt Chorazin, Bethsaïda en Kapernaüm (Luc. 10:13-16)