Profetie in de Bijbel

Profetie

Jezus vervloekt Chorazin, Bethsaïda en Kapernaüm

Lucas 10:13-16 | Webmaster3 | ingevoerd: 11-03-2019 | gewijzigd: 17-03-2019
Profeet: Jezus | Geadresseerde: Chorazin en Bethsaïda
Trefwoorden: Chorazin, Bethsaïda, Kapernaüm, vervloeking

Samenvatting

Jezus vervloekt Chorazin, Bethsaïda en Kapernaüm, drie steden in Galilea. Hij spreekt een zwaar oordeel over ze uit.

Bijbeltekst

13 Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaïda! Want als in Tyrus en Sidon de krachten gebeurd waren, die in u plaatsgevonden hebben, dan zouden zij zich allang, in zak en as gezeten, bekeerd hebben.
14 Maar het zal voor Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in het oordeel dan voor u.
15 En u, Kapernaüm, die tot de hemel toe verhoogd bent, u zult tot de hel toe neergestoten worden.
16 Wie naar u luistert, die luistert naar Mij; wie u verwerpt, die verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, die verwerpt Hem Die Mij gezonden heeft.

Uitleg

Jezus spreekt een vloek uit over Chorazin, Bethsaïda en Kapernaüm. In de steden heeft Jezus grote wonderen verricht. In Mat. 11:20 lezen we dat het de steden zijn "waarin de meeste krachten door Hem verricht waren". In Mar. 8:22-25 lezen bijvoorbeeld we hoe Jezus een blinde geneest in Bethsaïda. In Mat. 8:5-13 lezen we hoe Jezus in Kapernaüm de knecht van een hoofdman geneest. We lezen ook dat Jezus preekte in Kapernaüm en een onreine geest verwijderde uit een bezoeker van de synagoge.

Ondanks dat hebben de inwoners zich niet bekeerd. Het oordeel voor de heidense steden Tyrus en Sidon zal verdraaglijker zijn dan dat voor Chorazin, Bethsaïda. Kapernaüm zal zelfs "tot de hel worden neergestoten".

We leren hier een belangrijk principe: steden (maar ook mensen) die van God gehoord hebben en Zijn daden gezien hebben, maar Hem verwerpen, zullen strenger geoordeeld worden dan mensen die geen kennis van God hebben.

Vervuld: ja

Volgens The Archaeological Encyclopedia of the Holy Land was er een stad met de naam Chorazin, die in de vierde eeuw werd verwoest, mogelijk door een aardbeving, en in de vijfde eeuw is herbouwd. Of het om het 'Chorazin' gaat waar Jezus over heeft is de vraag. Bij opgravingen zijn er namelijk geen overblijfselen uit de tijd van Jezus gevonden. Die werden wel in de omgeving aangetroffen. Kennelijk was dàt het historische Chorazin en ook dat is verwoest.

De stad Bethsaida bestaat niet meer. Hij lag aan de noordzijde van het meer van Galilea niet ver van de monding van de Jordaan. De stad is in de vierde eeuw verwoest.

Kapernaüm werd in de zevende eeuw gedeeltelijk verwoest door de Perzen. Onder Arabische overheersing werden de synagoge en de kerk verwoest (tussen de zevende en twaalfde eeuw). Daarna volgde de totale verwoesting van de stad.

Gerelateerde profetieën

Jezus vervloekt drie steden in Galilea (Mat. 11:20-24)