Profetie in de Bijbel

Profetie

Israël zal twee dagen verdrukt worden maar op de derde dag opstaan

Hosea 6:1-3 | Webmaster3 | ingevoerd: 29-12-2014 | gewijzigd: 31-12-2014 | 2 reacties
Profeet: Hosea | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: duizendjarig rijk, Messias, joden, onderdrukking

Samenvatting

Hosea profeteert dat de joden twee dagen verscheurd en verslagen worden maar op de derde dag zullen opstaan. Waarschijnlijk mogen we de dagen zien als perioden van duizend jaar.

Bijbeltekst

1 Kom, laten wij terugkeren naar de HEERE,
want Hij heeft verscheurd, maar Hij zal ons genezen;
Hij heeft geslagen, maar Hij zal ons verbinden.
2 Na twee dagen zal Hij ons levend maken,
op de derde dag zal Hij ons doen opstaan.
Dan zullen wij voor Zijn aangezicht leven.
3 Dan zullen wij kennen,
wij zullen ernaar jagen de HEERE te kennen!
Zijn verschijning staat vast als de dageraad.
Ja, Hij komt naar ons toe als de regen,
als late regen, die het land natmaakt.

Uitleg

Hosea spreekt een profetie uit over de joden, die we pas kunnen begrijpen als we in gedachten houden dan voor God één dag als duizend jaar is en duizend jaar als één dag (Psalm 90:4 "Want duizend jaren zijn in Uw ogen als de dag van gisteren, wanneer die voorbijgegaan is, of als een wake in de nacht" of 2 Petrus 3:8 "Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag").

De profetie leert dat de joden twee dagen door de HEERE worden:
- verscheurd;
- verslagen;

Op de derde dag zal de HEERE de joden weer doen opstaan. De joden worden genezen en verbonden en zullen voor het aangezicht van de HEERE leven. In vers 3 benadrukt de profeet dat zijn verschijning vast staat als de dageraad; die is dus door niemand tegen te houden.

Vervuld: gedeeltelijk

Nadat Israël de Messias had verworpen zijn de joden verscheurd en verslagen. Joden zijn verspreid over de hele aard en op veel plaatsen vervolgd. Aan deze periode - die inmiddels ongeveer tweeduizend jaar duurt - lijkt een einde te komen. De joden zijn terug in hun eigen land. Het wachten is nog wel op de Messias. Zodra die terug is en de joden Hem erkennen, zullen ze voor Zijn aangezicht leven. Als we inderdaad ervan uit mogen gaan dat we een dag als duizend jaar mogen zien, zal de periode waarin de joden zorgeloos met Jezus zullen leven ook duizend jaar duren: het duizendjarig rijk.

Gerelateerde profetien

Barmhartige Samaritaan geeft twee penningen (Luc. 10:25-37)

Reacties

pdf prank cost xenical canada His resignation on Friday would coincide with the country sparliamentary election on Friday and Saturday, which is expectedto end the rule of a caretaker cabinet appointed in July propecia for sale online

Optorroli | 17-03-2023 22:51

37 On the other hand, antibiotic belonging to the tetracycline group was found to be quite effective in eradicating both ica positive as well as ica negative MRSA biofilms comprare cialis online

Optorroli | 22-03-2023 00:07

Reageer op deze bijdrage

Plaats hier een snelle reactie of log in en plaats een reactie met uw account.

Uw reactie
Controlevraag
Verder