Profetie in de Bijbel

Profetie

De joden zullen God verlaten en zwaar gestraft worden

Deuteronomium 31:14-18 | Webmaster3 | ingevoerd: 03-01-2015 | gewijzigd: 03-01-2015
Profeet: God | Geadresseerde: Mozes
Trefwoorden: joden, afvallig, Mozes, ballingschap

Samenvatting

God zegt tegen Mozes dat de joden afvallig zullen worden. Het joodse volk zal daarna gestraft worden.

Bijbeltekst

14 De HEERE zei tegen Mozes: Zie, uw dagen zijn naderbij gekomen dat u zult sterven. Roep Jozua en ga staan in de tent van ontmoeting, dan zal Ik hem bevelen geven. Toen kwamen Mozes en Jozua en zij gingen staan in de tent van ontmoeting.
15 Toen verscheen de HEERE in de tent, in de wolkkolom, en de wolkkolom stond boven de ingang van de tent.
16 En de HEERE zei tegen Mozes: Zie, u gaat bij uw vaderen te ruste; en dit volk zal opstaan en als in hoererij achter de vreemde goden van het land waar het naartoe gaat, aangaan, in het midden van dat land. Het zal Mij verlaten en Mijn verbond, dat Ik ermee gesloten heb, verbreken.
17 Dan zal Mijn toorn op die dag tegen hen ontbranden. Ik zal hen verlaten en Mijn aangezicht voor hen verbergen, zodat zij opgegeten zullen worden; en veel verschrikkelijke dingen en noden zullen het volk treffen, zodat het op die dag zal zeggen: Hebben deze verschrikkelijke dingen mij niet getroffen omdat mijn God niet in ons midden is?
18 Ik zal Mijn aangezicht op die dag zeker verbergen, vanwege al het kwaad dat het gedaan heeft, want het heeft zich tot andere goden gekeerd.

Uitleg

Het joodse volk staat op het punt het beloofde land binnen te gaan. Mozes mag het land niet in. Voordat hij sterft krijgen hij - en zijn opvolger Jozua - in de tent van ontmoeting een profetie van God. God maakt duidelijk dat de joden in hun land:
- vreemde goden zullen achternagaan;
- God zullen verlaten;
- het verbond met God zullen verbreken
In reactie zal de toorn van God tegen hen ontbranden:
- God zal hen verlaten;
- God zal zijn aangezicht voor hen verbergen;
- de joden zullen "opgegeten" worden;
- verschrikkelijke dingen en noden zullen hen treffen.
In Deut. 28 en 29 lezen we wat God van de joden verwacht. Hij beschrijft zeer gedetailleerd dat het goed met ze gaat als ze de geboden naleven maar dat ze zwaar gestraft worden als ze dat niet doen en Hem verlaten.

Vervuld: ja

De joden zijn andere goden gaan dienen en daarna zijn ze zwaar gestraft (ballingschap, diaspora, vervolging).

Gerelateerde profetieën

Israël zal meerdere keren verwoest worden maar blijven bestaan (Jes. 6:11-13)
De joden zullen verspreid worden over de hele aarde (Ez. 34:2-6)